Binnen ons team Arbeid & Begeleiding bieden wij begeleiding aan cliënten op de Veluwe & Veluwe Vallei bij vragen die te maken hebben met werk, inkomen en/of opleiding. Ook voor mensen met (complexe) psychiatrische problematiek bieden we begeleidingstrajecten vanuit de gemeenten of het UWV. Wij willen mensen weer richting werk en/of scholing helpen.

Dit kan betaald werk, vrijwilligerswerk, werkervaring of een opleiding zijn. Wij ondersteunen mensen bij het onderzoeken van interesses en kwaliteiten. Ook adviseren wij mensen die in behandeling zijn bij GGz Centraal die te maken krijgen met het UWV, een uitkering, een arbeidsconflict en gemeenten. Elke vraag is anders, waarbij wij de kennis binnen ons team inzetten om passende antwoorden te vinden en de juiste begeleiding te bieden.

Ons aanbod

Maatschappelijk werk arbeid

Maatschappelijk werkers richten zich tijdens de behandeling op het ondersteunen van specifieke maatschappelijke vraagstukken. Het doel: terugkeren naar betaald werk, opleiding en vrijwilligerswerk.
Het kan dan gaan om een advies rondom uitkeringen (UWV/Gemeenten), maar ook om een advies bij een arbeidsconflict. Door middel van een beroepskeuzetest brengen wij interesses en kwaliteiten in beeld.
Wij bieden trajectbegeleiding aan, die met name oriënterend en adviserend is. Vanuit motiverende gesprekstechnieken en coaching behoudt de cliënt de eigen regie in zijn of haar proces.
Tijdens dit traject bieden wij begeleiding en advies bij:

  • het oriënteren op passend werk en/of opleiding
  • het behoud van werk en/opleiding
  • advies rondom uitkering (UWV/Gemeenten)
  • advies bij een arbeidsconflict en het ontdekken van interesses en kwaliteiten competenties door middel van een beroepskeuzetest

Het doel is terug te keren naar betaald werk, opleiding, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Het is een individueel traject.

Trajectbegeleiding

Vanuit verschillende trajecten bieden wij op een laagdrempelige en intensieve manier samen met de cliënt en (woon)begeleider begeleiding om weer richting werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding toe te werken.

Individuele Plaatsing en Steun (IPS)

IPS is bedoeld voor iedereen die een werk- of opleidingswens heeft. Binnen IPS begeleiden wij mensen met het vinden en behouden van werk of opleiding. Financiering vanuit het UWV of gemeente is vereist.

Jobcoaching

Jobcoaching biedt professionele basis ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is  gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. Onderdeel is het aanleren van werknemersvaardigheden en het ontwikkelen van kennis. Financiering vanuit het UWV of gemeente is vereist.

Trainingen

Naast individuele begeleiding geven wij de training ‘Stappen naar Werk’. De training bestaat uit tien bijeenkomsten waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: beroepentest, droombaan en wensfunctie, in kaart brengen van kwaliteiten en belemmeringen, vacatures, verzwijgen of vertellen, CV en motivatiebrief, oefenen van sollicitatiegesprekken.

Daarnaast bieden wij de training ‘Zelfvertrouwen in je werk’. U komt in aanmerking als u minimaal twee dagdelen betaald of onbetaald werk heeft. De training richt zich op het oefenen en verkrijgen van zelfvertrouwen.
Onderdelen die aan bod komen zijn: werken aan herstel, omgaan met stress en tijdsdruk, evenwicht bewaren, gedachtenpatronen, vaardigheden en kwaliteiten, samenwerken.

Meer informatie over ons aanbod is te vinden in onze folders rechts op deze pagina.

Aanmelden

Bent u bij GGz Centraal in behandeling? Dan kan uw behandelaar bij GGz Centraal u aanmelden bij het team arbeid & begeleiding.

Bent u niet in behandeling bij GGz Centraal?
Dan kan uw casemanager van de gemeente of het UWV contact met ons opnemen.

Wilt u zelf eerst meer informatie?
Vraag dan naar de mogelijkheden voor begeleiding door een e-mail te sturen naar arbeidenbegeleidingveluwe@ggzcentraal.nl.

Folders

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende folders: