Het expertisecentrum bijwerkingen levert gespecialiseerde complexe patiëntenzorg op het gebied van diagnostiek, monitoring en behandeling van bijwerkingen bij psychofarmaca gebruik.

Het gebruik van psychofarmaca kan noodzakelijk zijn. Het kan echter soms ook ernstige lichamelijke bijwerkingen veroorzaken. Onderzoek wijst uit dat bijwerkingen zoals bewegingsstoornissen, gewichtstoename en seksuele bijwerkingen het meeste voorkomen. Deze bijwerkingen kunnen invloed hebben op de kwaliteit van leven. Soms belemmeren ze ook het herstel.

Wij behandelen alle bijwerkingen die kunnen voorkomen bij gebruik van psychofarmaca. Wij betrekken daarbij de invloed van leefstijl en elders voorgeschreven medicatie. We geven een behandeladvies en bewaken de voortgang in de behandeling van bijwerkingen.

Voor wie?
Het expertisecentrum bijwerkingen is bedoeld voor mensen die medicatie gebruiken tegen psychiatrische klachten en daarbij last hebben van bijwerkingen.

Wat kunt u verwachten?

  • in eerste instantie bespreken we van welke bijwerkingen u last hebt en hoe deze uw leven beïnvloeden
  • we bespreken wat u zou willen met uw medicatie
  • we bespreken uw medicatie, leefstijl en erfelijke belasting voor bepaalde lichamelijke aandoeningen
  • we doen lichamelijk onderzoek (bloeddruk, gewicht, enz.) en bewegings- en laboratoriumonderzoek
  • als u van buiten GGz Centraal komt, krijgt u een afspraak met onze verpleegkundig specialist en de psychiater van de polikliniek bijwerkingen
  • de resultaten van het onderzoek en het advies voor de behandeling van de bijwerkingen krijgt u en ook uw verwijzer op papier.

Wat willen we bereiken?
Door de bijwerkingen van noodzakelijke psychofarmaca vast te stellen en te behandelen willen we de hoogst haalbare mate van herstel en kwaliteit van leven voor u bereiken.

Kosten
Voor algemene informatie over de kosten van behandeling bij GGz Centraal verwijzen wij u graag naar deze pagina.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Ons team

Aanmelding
Bent u in behandeling bij GGz Centraal? Uw behandelaar kan u aanmelden bij het expertisecentrum bijwerkingen. U vindt hieronder de contactinformatie.  U houdt uw eigen behandelaar. Het expertisecentrum bijwerkingen is een aanvulling op die behandeling. Uw behandelaar kan u aanmelden door te mailen naar:

Bent u niet in behandeling bij GGz Centraal? Ook dan kunt u toch terecht bij het expertisecentrum bijwerkingen. Daarvoor is wel een verwijzing van uw (huis)arts noodzakelijk. Het verkort de wachttijd als uw (huis)arts op het verwijsformulier duidelijk vermeld dat het gaat om een verwijzing naar het expertisecentrum bijwerkingen. De wachttijd is gemiddeld 2 – 3 weken.

folders
> patiëntenfolder expertisecentrum bijwerkingen.
> antipsychotica, clozapine en lithium.

somatische mini screen
De Somatische mini Screen (SmS) is een screeninginstrument voor somatiek, leefstijl en bijwerkingen. Het is ontwikkeld vanuit de praktijk van het expertisecentrum bijwerkingen. Het instrument is praktisch en landelijk overdraagbaar (gratis) ter verbetering van de directe patiëntenzorg. Hiermee kan kosten effectief gewerkt worden volgens de richtlijn ‘Somatische screening en leefstijl bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen’.

De SmS is beoordeeld door een Delphipanel en onderbouwd met een wetenschappelijke literatuur op basis waarvan het algoritme van de sms is bepaald. Het algoritme berekent (digitaal) of een patiënt tot een risicogroep behoort, waarna de voorschrijver en het expertiseentrum bijwerkingen (binnen GGz Centraal) een signaal krijgen dat er nader onderzoek moet plaatsvinden. Met de implementatie van de SmS is een stap gezet naar, snellere herkenning, vroegtijdige behandeling en preventie van somatische problemen en bijwerkingen van psychofarmaca.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer