Wij komen op voor de belangen van alle cliënten van GGz Centraal binnen de regio Eemland

Wij verzamelen ervaringen en wensen van cliënten. Niet alleen van de cliënten die op het terrein van Zon & Schild wonen, maar ook van cliënten in de regio die niet opgenomen zijn. Ook volgen wij de ontwikkelingen binnen de regio en geven gevraagd én ongevraagd advies over belangrijke zorgthema’s.

De directie van de regio Eemland is voor ons een belangrijke gesprekspartner, maar wij overleggen ook regelmatig met andere betrokken medewerkers of werken met hen samen.

Waarom een cliëntenraad?

Het bestaan van cliëntenraden is vastgelegd in de WMZC; de Wet Medezeggenschap van Cliënten in Zorginstellingen. Medezeggenschap door cliënten is waardevol en kan een substantiële bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg.

Waar houdt de cliëntenraad zich mee bezig?

Een raad biedt altijd een unieke blik vanuit de cliënten . Dat kan dus een belangrijke aanvulling zijn op de manier van kijken van behandelaren en hun leidinggevenden. Een goede cliëntenraad houdt de instelling scherp, signaleert knelpunten en doet voorstellen ter verbetering die goed zijn voor cliënten.
Onderwerpen waar de raad zich zoal mee bezig houdt zijn: veiligheid, medicatie, voeding, kwaliteitstoetsing en de nieuwbouw en renovatie van gebouwen.

Nieuwsbrieven
> Nieuwsbrief 6, juli 2024
> Nieuwsbrief 5, mei 2024
> Nieuwsbrief 4, februari 2024
> Nieuwsbrief 3, januari 2024
> Nieuwsbrief 2, oktober 2023
> Nieuwsbrief 1, september 2023

Jaarverslag
> Jaarverslag 2023 van de cliëntenraad Eemland

Daar zijn mensen voor nodig!

Een cliëntenraad is niets zonder raadsleden. Raadsleden zijn cliënten of ex-cliënten van GGz Centraal die zich vrijwillig inzetten voor het raadswerk. Ook (ex-)cliënten die raadsvrijwilliger willen worden, zijn hartelijk welkom. U bent dan geen lid van de raad, u doet kleine korte klusjes voor de raad als die er zijn en u bent automatisch lid van het cliëntenpanel van ‘Heel Eemland herstelt’. We vertellen hier graag meer over per telefoon of e-mail.

Hoe werken wij?

Wij komen elke week bijeen op dinsdagochtend. Elke twee maanden is er een overleg met de directie van Eemland.

Het werken als raadslid is heel afwisselend. Naast de vergaderingen kunt u kiezen voor bepaalde projecten of activiteiten die aansluiten bij uw interesse of kwaliteiten. Of waar u meer over wilt leren. Het is belangrijk dat u het leuk vindt elke week bijeen te komen, de vergaderstukken te lezen en mee te helpen met het bereiken van de achterban: de cliënten van de regio Eemland.

Welke cliëntenraden zijn er bij ons?

Naast de cliëntenraad van Eemland zijn er nog 5 andere cliëntenraden:

Contact

Lijkt het werk als raadslid u leuk en interessant? Neem dan gerust contact op met de ondersteuner van de cliëntenraad Eemland, Rolienke de Bruine. Zij kan een kennismakingsgesprek regelen met één van de raadsleden en antwoord geven op uw vragen. Ook kunt u bijvoorbeeld een keer de vergadering bijwonen. U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar clientenraadeemland@ggzcentraal.nl.