Wanneer je als familie of naasten te maken krijgt met iemand die psychiatrische problemen heeft, dan kan dit veel vragen oproepen.

Vragen over de hulpverlening, maar ook over zaken die je in de opvang en ondersteuning aan het thuisfront tegenkomt. Het kan zijn dat de hulpverlener jouw vragen niet naar tevredenheid beantwoordt. Of dat je verschilt van mening met de hulpverleners over de aanpak van de problematiek.

In zulke gevallen kun je terecht bij de familievertrouwenspersoon. Je kunt je verhaal bij hem kwijt als het je even teveel wordt of als je behoefte hebt aan iemand die naar je luistert. De familievertrouwenspersoon geeft advies, ondersteuning en kan bemiddelen tussen jou en de hulpverlener. De familievertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en stelt zich altijd onpartijdig op. Jouw privacy is daarbij altijd gewaarborgd.

wat kan de familievertrouwenspersoon voor je doen?

  • informatie geven over de geestelijke gezondheidszorg
  • verwijzen naar instanties, belangenorganisaties, cursussen of bijeenkomsten
  • een luisterend oor bieden voor jouw verhaal
  • adviseren bij en ondersteunen in gesprekken met hulpverleners
  • adviseren bij het (desgewenst) indienen van een formele klacht
  • signaleren van problematiek van familie of naasten en deze onder de aandacht van ons brengen
  • ondersteunen/adviseren bij een melding in het kader van de Wet verplichte ggz.

voor wie werkt de familievertrouwenspersoon?
In GGz Centraal is één familievertouwenspersoon werkzaam: Christiaan Verweij. Hij is er voor familie en naasten van onze cliënten.

landelijke stichting
De familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Meer informatie over deze stichting vind je op deze site.

contact

contact
Christiaan Verweij
C.Verweij@familievertrouwenspersonen.nl
06 15572907
Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht
werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag