Ondersteuning van naasten door de familievertrouwenspersoon.

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel? of
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid? of
  • die vrijwillig is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

Wanneer kunt u ondersteuning vragen?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

Wat kan de familievertrouwenspersoon doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure.

Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • informatie geeft over hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is
  • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaar
  • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • bijstaat bij het indienen van een klacht

Bij GGz Centraal is één familievertrouwenspersoon werkzaam: Marleen Marsman.

Marleen is bereikbaar via m.marsman@familievertrouwenspersonen.nl, telefoon: 06-21472400.

> Lees hier de folder van de familievertrouwenspersoon

Landelijke stichting

De familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP).
Meer informatie over deze stichting is te vinden op deze site.