Ondersteuning van naasten door de familievertrouwenspersoon.

Bent u vader, moeder, partner of een andere belangrijke naaste van iemand:

  • die verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel? of
  • voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid? of
  • die vrijwillig is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven?

Dan kan de familievertrouwenspersoon u helpen.

Wanneer kunt u ondersteuning vragen?

U kunt bijvoorbeeld vragen hebben over de zorg voor uw partner, kind, ouder, broer, zus of vriend. Of u weet niet waar u moet zijn, heeft een klacht of problemen in het contact met de hulpverlener of behandelaar. Misschien krijgt u de juiste persoon maar niet te pakken.

Wat kan de familievertrouwenspersoon doen?

De familievertrouwenspersoon geeft u informatie, denkt met u mee, geeft advies, kan bemiddelen tussen u en de hulpverlening en als dat nodig is helpen bij een klachtenprocedure.

Concreet betekent dit dat een familievertrouwenspersoon:

  • samen met u de knelpunten in de zorg en mogelijke oplossingen daarvoor op een rijtje zet
  • informatie geeft over hoe de zorg werkt en wat de formele en informele rol van naasten daarbij is
  • advies geeft over hoe u als familie of vriend kunt bijdragen aan het herstel van de patiënt
  • ondersteunt in het contact met de hulpverleners en behandelaar
  • bemiddelt als u een conflict heeft met de behandelaar of instelling
  • bijstaat bij het indienen van een klacht

Bij GGz Centraal is één familievertrouwenspersoon werkzaam: Marleen Marsman.

Marleen is bereikbaar via m.marsman@familievertrouwenspersonen.nl, telefoon: 06-21472400.

> Lees hier de folder van de familievertrouwenspersoon

Landelijke stichting

De familievertrouwenspersoon is verbonden aan de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP).
Meer informatie over deze stichting is te vinden op deze site.

Animatiefilm

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een animatie gemaakt voor naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen die te maken hebben met een zorgmachtiging of crisismaatregel. De animatie laat zien wat een Familievertrouwenspersoon voor hen doet en met welke vragen een naaste bij een Familievertrouwenspersoon terechtkan.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer