Wil jij als externe partij GGz Centraal uitnodigen om mee te doen aan een onderzoek? Ben je als medewerker van GGz Centraal benaderd door een externe partij? Of wil jouw afdeling graag meedoen aan een extern geïnitieerd onderzoek? Dit loopt dan altijd via de Wetenschappelijk Onderzoekscommissie (WOC) van GGz Centraal, die een advies uitbrengt aan de raad van bestuur. De raad van bestuur moet nl. elk onderzoek binnen GGz Centraal goedkeuren.

Het onderzoek past bij voorkeur binnen één van de vier onderzoekslijnen; psychotische stoornissen, stemmings- angst- en dwangstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen of ontwikkelingsstoornissen.

Bij deelname aan extern geïnitieerd onderzoek is het van belang dat er vanuit GGz Centraal een betrokken contactpersoon is. Deze speelt een faciliterende rol en houdt de voortgang van het onderzoek voor GGz Centraal in de gaten.

Zij kunnen je verder op weg helpen met de specifieke situatie.
Stuur een mail naar wetenschappelijkonderzoek@ggzcentraal.nl

GGz Centraal, locatie Zon & Schild, Cederhorst, 1e verdieping
Utrechtseweg 266
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort

  • Onderzoeksprotocol
  • Patiëntinformatie en informed consent indien van toepassing
  • Toestemming METC indien van toepassing
  • Verklaring niet WMO indien van toepassing
  • Beschrijving wat er vanuit GGz Centraal wordt verwacht wat betreft personele inzet/werkzaamheden en kosten

De onderzoekscoördinatoren zorgen ervoor dat een WOC-lid het voorstel beoordeelt en bespreekt in de WOC-vergadering. De WOC vergadert één keer per maand. Daarna koppelen zij de beoordeling terug aan de contactpersoon vanuit GGz Centraal en de hoofdonderzoeker.

Naast goedkeuring door de WOC is goedkeuring door de regiodirectie ook nodig. Kijk hier voor een overzicht van de regio-indeling bij GGz Centraal. De contactpersoon vanuit GGz Centraal, of de onderzoekscoördinator, stuurt je voorstel naar de betreffende regiodirectie en vraagt om toestemming voor uitvoering van het onderzoek.

Ook de raad van bestuur moet goedkeuring geven voor het onderzoek. Als je voorstel namens de WOC en RVZe is goedgekeurd, stuurt de onderzoekscoördinator het door naar de raad van bestuur. Op grond van het advies van de WOC neemt deze een positief of negatief besluit over het onderzoeksvoorstel. Dit duurt over het algemeen één week.