De onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen is opgezet vanuit het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie.

De focus ligt op autismespectrumstoornissen. Binnen de onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen doen we onderzoek naar de effectiviteit van behandeling en naar bijwerkingen van medicatie bij patiënten met ontwikkelingsstoornissen van 0-100 jaar. De onderzoeken zijn veelal pragmatisch opgezet en hebben als doel een goede vertaalslag naar de praktijk te maken in de ontwikkeling en implementatie van nieuwe behandelvormen.

Naast de interne onderzoeken nemen we ook deel aan onderzoek van andere instellingen en/of universiteiten.

Luister naar de podcast over de Stress Autism Mate (SAM)

Of luister naar de podcast via Spotify, Apple Podcasts of in jouw favoriete podcast-app.

Yvette Roke

Psychiater & coördinator onderzoekslijn ontwikkelingsstoornissen

contactgegevens

y.roke@ggzcentraal.nl

Onderzoeksthema’s en projecten

Stress Autism Mate (SAM) app

SAM leert cliënten beter om te gaan met hun stress op basis van een persoonlijk stress-signaleringsplan. De app is ontwikkelt in samenwerking met cliënten.

Opvoedingsbelasting verlagen

Mirten Halverhout (GIOS) onderzoekt of een aandachtstraining leidt tot een lagere opvoedingsbelasting bij ouders van wie het kind een diagnose heeft.

Pivotal Response Treatment

Sanne van Gent (GIOS) doet onderzoek naar het effect van Pivotal Response Treatment (PRT) op de taalontwikkeling van jonge kinderen met een autismespectrumstoornis.

Resultaten

promoties

1

lopend onderzoek

7

publicaties

4

opleidelingen

7

subsidies

€450.000,-

Bovenstaande cijfers zijn een samenvatting van het onderzoek dat tussen 2017 en 2019 is uitgevoerd binnen GGz Centraal.