Sanne van Gent (GZ-psycholoog in opleiding tot specialist) doet onderzoek naar het effect van Pivotal Response Treatment (PRT) in een deeltijdgroepsbehandeling op de taalontwikkeling van jonge kinderen (2-5 jaar) met een autismespectrumstoornis.

Achtergrond

PRT staat voor Pivotal Response Treatment. PRT is een behandeling voor kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS). PRT leidt vaak tot verbeteringen op verschillende gebieden zoals taal- en communicatieve vaardigheden. De PRT behandeling wordt meestal gegeven via ouder-kind therapie door een PRT-therapeut met daarnaast een PRT-oudergroep. In september 2020 is binnen Fornhese een deeltijdbehandelgroep gestart voor jonge kinderen (leeftijd tussen 2 en 5 jaar) met ASS en een taalachterstand. De kinderen krijgen, afhankelijk van hun leeftijd, 2 tot 5 dagen PRT behandeling op de behandelgroep. De groepsleiding biedt daar continue communicatie aan het kind aan middels PRT technieken. Daarnaast krijgen de kinderen gemiddeld eenmaal per 2 weken ook kortdurend individuele PRT en gemiddeld eenmaal per 2 weken een individuele ouder-kind therapiesessie bij een PRT-therapeut. Ook nemen ouders deel aan de PRT-oudergroep die om de week wordt aangeboden in blokken van 4 sessies. Er is zowel een Nederlandtalige als een Engelstalige groep. In de oudergroep staat het aanleren van de PRT-technieken centraal. Ook worden tips uitgewisseld over waar ouders tegenaan lopen in de opvoeding met een kind met een autismespectrumstoornis. Het doel van de deeltijdbehandeling is het bevorderen van de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden en taalontwikkeling van de kinderen.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om zicht te krijgen op het effect van de PRT behandelgroep op de taalontwikkeling van jonge kinderen (leeftijd tussen 2 en 5 jaar) met ASS.

Doelgroep

Deelnemers aan het onderzoek zijn kinderen van 2 tot en met 5 jaar met een vastgestelde ASS en een taalachterstand. De behandeling vindt plaats bij kinder- en jeugdpsychiatrie instelling Fornhese in Almere. Alle deelnemers volgen de deeltijdbehandelgroep De Kersenboom (groepen Rups en Vlinder)

Procedure

Vanaf de start van de deeltijdbehandeling vullen ouders iedere drie maanden de vragenlijst N-CDI in. De N-CDI is een oudervragenlijst die de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen uitvraagt.

De resultaten

Het onderzoek is gestart in september 2020. De dataverzameling duurt naar schatting tot september 2022. Na deze periode worden de resultaten gepresenteerd.

Meer informatie over het onderzoek

Voor meer informatie over het onderzoek kun je contact opnemen met Sanne van Gent, GZ-psycholoog in opleiding tot specialist via s.vangent@ggzcentraal.nl.

Sanne van Gent (GIOS)

Sanne van Gent

GIOS