Binnen de onderzoekslijn angst- en dwangstoornissen onderzoeken we hoe effectief bestaande en innovatieve psychotherapieën zijn. Ook bekijken we wat de werkingsmechanismen ervan zijn. We willen namelijk chroniciteit voorkomen of doorbreken.

We richten ons onderzoek voornamelijk op psychotherapie voor mensen met een Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD). Een stoornis waarbij patiënten last hebben van dwanggedachtes (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). We vergelijken bijvoorbeeld een innovatieve therapie – de Inference Based Approach (IBA) – met Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Dit onderzoek – de arrIBA studie – voeren we uit in samenwerking met andere ggz-instellingen in Nederland en het AMC (afdeling VUMc). Ook bekijken we of we IBA ook bij andere diagnoses kunnen inzetten. Bijvoorbeeld bij mensen met een psychose.

Daarnaast onderzoeken we waarom sommige mensen met OCD niet opknappen van de huidige therapieën en waarom OCD bij sommige mensen bijzonder lang voortduurt. Hierbij bestuderen we onder meer de invloed van comorbiditeit (als je last hebt van verschillende aandoeningen), realiteitsbesef en meegemaakt jeugdtrauma. Ook onderzoeken we in hoeverre een goede samenwerkingsrelatie tussen de patiënt en de therapeut van invloed is op het resultaat van de behandeling. Ons doel is uiteindelijk om psychotherapeutische behandeling zo goed mogelijk te kunnen personaliseren. Dat wil zeggen individuele zorg op maat te kunnen bieden.

Samenwerking

Door samen te werken slaan we belangrijke bruggen tussen onderzoekers, cliënten, en behandelaren. Zo werken we samen met:

Op die manier kunnen we vragen uit de praktijk in onderzoek oppakken en bereiken resultaten van onderzoek zo snel mogelijk de praktijk.

Cohortstudie

In nauwe samenwerking met de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen van GGz Centraal zetten we op dit moment ook een cohortstudie op. Dat wil zeggen een studie waarin we mensen gedurende een heel aantal jaren herhaaldelijk metingen voorleggen. We meten dan aspecten van de psychische ziekte en van veerkracht die vóórkomen bij verschillende psychische aandoeningen (transdiagnostische factoren). Zo willen we aangrijpingspunten herkennen voor de behandeling van mensen met verschillende chronische en therapieresistente psychische problemen. Met therapieresistent bedoelen we dat de aandoening ongevoelig is voor therapie.

Podcasts

For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons SoundCloud needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Of luister naar de podcast op Spotify, via Apple Podcasts of in jouw favoriete podcast-app.

Henny Visser

Psychotherapeut & coördinator onderzoekslijn angst-, dwang- en stemmingsstoornissen

Contactgegevens

h.visser1@ggzcentraal.nl

Onderzoeksthema’s en projecten

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

OCD-awareness campagne

Er zit een groot gat tussen het begin van OCD en de start van de behandeling. Met deze campagne willen wij dit gat dichten.

arrIBA-studie

In de arrIBA-studie vergelijken wij het effect van de Inference Based Approach-therapie met Cognitieve Gedragstherapie in de behandeling van OCD.

stemmingsstoornissen

Psychiater en onderzoeker Didi Rhebergen doet veel onderzoek naar stemmingsstoornissen bij ouderen.

Resultaten

promoties

1

lopend onderzoek

11

publicaties

15

opleidelingen

7

subsidies

€476.997,-