Binnen de onderzoekslijn angst- en dwangstoornissen onderzoeken we hoe effectief bestaande en innovatieve psychotherapieën zijn. Ook bekijken we wat de werkingsmechanismen ervan zijn. We willen namelijk chroniciteit voorkomen of doorbreken.

We richten ons onderzoek voornamelijk op psychotherapie voor mensen met een Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCD). Een stoornis waarbij patiënten last hebben van dwanggedachtes (obsessies) en/of dwanghandelingen (compulsies). We vergelijken bijvoorbeeld een innovatieve therapie – de Inference Based Approach (IBA) – met Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Dit onderzoek – de arrIBA studie* – voeren we uit in samenwerking met andere ggz-instellingen in Nederland en het AMC (afdeling VUMc). Ook bekijken we of we IBA ook bij andere diagnoses kunnen inzetten. Bijvoorbeeld bij mensen met een psychose.

Daarnaast onderzoeken we waarom sommige mensen met OCD niet opknappen van de huidige therapieën en waarom OCD bij sommige mensen bijzonder lang voortduurt. Hierbij bestuderen we onder meer de invloed van comorbiditeit (als je last hebt van verschillende aandoeningen), realiteitsbesef en meegemaakt jeugdtrauma. Ook onderzoeken we in hoeverre een goede samenwerkingsrelatie tussen de patiënt en de therapeut van invloed is op het resultaat van de behandeling. Ons doel is uiteindelijk om psychotherapeutische behandeling zo goed mogelijk te kunnen personaliseren. Dat wil zeggen individuele zorg op maat te kunnen bieden.

Samenwerking

Door samen te werken slaan we belangrijke bruggen tussen onderzoekers, cliënten, en behandelaren. Zo werken we samen met:

Op die manier kunnen we vragen uit de praktijk in onderzoek oppakken en bereiken resultaten van onderzoek zo snel mogelijk de praktijk.

* zie arrIBA-studie.nl

Cohortstudie

In nauwe samenwerking met de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen van GGz Centraal zetten we op dit moment ook een cohortstudie op. Dat wil zeggen een studie waarin we mensen gedurende een heel aantal jaren herhaaldelijk metingen voorleggen. We meten dan aspecten van de psychische ziekte en van veerkracht die vóórkomen bij verschillende psychische aandoeningen (transdiagnostische factoren). Zo willen we aangrijpingspunten herkennen voor de behandeling van mensen met verschillende chronische en therapieresistente psychische problemen. Met therapieresistent bedoelen we dat de aandoening ongevoelig is voor therapie.

Meer weten?

Mocht je meer willen weten? Dan kun je contact opnemen met Henny Visser, psychotherapeut en coördinator van de onderzoekslijn: h.visser1@ggzcentraal.nl.

Lopende onderzoeken

  • arrIBA studie. Effectiviteit van de Inference Based Approach voor OCD. N. Wolf. Ton van Balkom (promotor AMC/VUMc), Patricia van Oppen (promotor AMC/VUMc), Henny Visser (co-promotor, GGz Centraal)
  • arrIBA studie. Neurobiologisch werkingsmechanisme van de Inference Based Approach voor OCD. E. Koenen. Odile van den Heuvel (promotor AMC VUMc), Ton van Balkom (promotor AMC/VUMc), Chris Vriend (co-promotor AMC/VUMc), Henny Visser (co-promotor, GGz Centraal)
  • Fenomenologie van OCD. H. van Dijk-du Mortier. Ton van Balkom (promotor AMC/VUMc), Henny Visser (co-promotor, GGz Centraal)
  • Can a pre-treatment behavior approach test predict response to intensive residential treatment in patients with treatment refractory obsessive compulsive disorder? Malinda van Geijtenbeek-de Vos-van Steenwijk, Harold van Megen, Henny Visser
  • Psychometric properties and the sensitivity to treatment change of the Y-BOCS second edition in a Dutch clinical sample. Mediha Alic, Harold van Megen, Henny Visser
  • De effectiviteit van de Inference Based Approach voor psychotische achterdocht. Niels Kool, Henny Visser
  • Therapeutic Alliance and Treatment Outcome in Cognitive Behaviour Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder, A meta-analysis. Milou van Paridon, Henny Visser
  • Het voorkomen van jeugdtrauma onder patiënten met pure OCD, in vergelijking met patiënten met OCD met comorbide stoornissen, patiënten met een stemming of angststoornis en gezonde controles. Esther Dulken, Henny Visser
  • IBA II. Towards personalized care and reduction of chronicity in patients with Obsessive Compulsive Disorder (OCD). H. Visser.
  • The AMSTAD-OCD study: Identifying the determinants of the long-term prognosis of Obsessive Compulsive Disorder (NOCDA). (Vrije Universiteit, Universiteit van Maastricht, Universiteit Leiden, Vincent van Gogh instituut te Venray, Stichting Overwaal te Lent).