Wij streven er voortdurend naar de zorg voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol.

Binnen de lijn persoonlijkheidsstoornissen richten we ons op het ontwikkelen van betere zorg en nieuwe benaderingen. Daarbij varieert ons onderzoek van heel praktisch – wat werkt het best? – naar meer fundamenteel – waarom werk iets? Dit komt ook terug in de onderzoeksmethoden die we gebruiken. Denk daarbij aan methoden als:

  • gecontroleerde experimenten
  • combinaties van kwantitatieve en kwalitatieve data
  • participatief actieonderzoek (onderzoek waar patiënten heel actief aan deelnemen)

De afgelopen jaren hebben we een sterke onderzoeks-infrastructuur opgebouwd. Onder andere door een structurele samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. We vinden een sterke en open verbinding tussen wetenschap en praktijk belangrijk en nodig om de werelden te verbinden en te integreren. Op die manier kan de praktijk optimaal en snel profiteren van de wetenschappelijke kennis. Tegelijkertijd voeden we de wetenschap met klinisch relevante vragen en urgente problemen. Wetenschappelijk onderzoek doe je niet alleen. Het is bij uitstek een activiteit waarbij structurele samenwerking, experimenteren en leren en (on)geduldig voortbouwen zijn vruchten afwerpt!
Inmiddels staat de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen als een huis. De deur staat altijd open voor onderzoekers die mee willen bouwen aan ons doel: de zorg en de kwaliteit van leven voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis beter maken.

Onderzoeksthema’s en projecten

Sociale cognitie

Meer weten over sociale cognitie onderzoek?

Lees dan hier verder

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Meer weten over kinder- en jeugdpsychiatrie onderzoek?

Lees dan hier verder

Aanraking (affective touch)

Meer weten over aanrakingsonderzoek?

Lees dan hier verder

Centrum voor psychotherapie

Binnen het centrum voor psychotherapie zijn er twee onderzoeken:
Jaap Segaar doet onderzoek naar het ‘zelfreflectief vermogen’. Lees meer.
Angelien Steen doet onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen en zingeving. Lees meer.

Zorginterventies op maat

Meer weten over zorginterventies op maat?

Lees dan hier verder

Onderzoek, opleiden en innoveren

Meer weten over onderzoek, opleiden en innoveren?

Lees dan hier verder