Wij streven er voortdurend naar de zorg voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol.

Binnen de lijn persoonlijkheidsstoornissen richten we ons op het ontwikkelen van betere zorg en nieuwe benaderingen. Daarbij varieert ons onderzoek van heel praktisch – wat werkt het best? – naar meer fundamenteel – waarom werk iets? Dit komt ook terug in de onderzoeksmethoden die we gebruiken. Denk daarbij aan methoden als:

  • gecontroleerde experimenten
  • combinaties van kwantitatieve en kwalitatieve data
  • participatief actieonderzoek (onderzoek waar patiënten heel actief aan deelnemen)

De afgelopen jaren hebben we een sterke onderzoeks-infrastructuur opgebouwd. Onder andere door een structurele samenwerking met de Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven. We vinden een sterke en open verbinding tussen wetenschap en praktijk belangrijk en nodig om de werelden te verbinden en te integreren. Op die manier kan de praktijk optimaal en snel profiteren van de wetenschappelijke kennis. Tegelijkertijd voeden we de wetenschap met klinisch relevante vragen en urgente problemen. Wetenschappelijk onderzoek doe je niet alleen. Het is bij uitstek een activiteit waarbij structurele samenwerking, experimenteren en leren en (on)geduldig voortbouwen zijn vruchten afwerpt!
Inmiddels staat de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen als een huis. De deur staat altijd open voor onderzoekers die mee willen bouwen aan ons doel: de zorg en de kwaliteit van leven voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis beter maken.

Onderzoeksthema’s en projecten

Sociale cognitie

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer weten over sociale cognitie onderzoek?

Kinder- en jeugdpsychiatrie

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer weten over kinder- en jeugdpsychiatrie onderzoek?

Aanraking (affective touch)

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer weten over aanrakingsonderzoek?

Centrum voor psychotherapie

Meer weten over onderzoek bij het Centrum voor Psychotherapie?

Zorginterventies op maat

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer weten over zorginterventies op maat?

Onderzoek, opleiden en innoveren

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer weten over onderzoek, opleiden en innoveren?