Jaap Segaar

Jaap Segaar doet onderzoek naar  het ‘zelfreflectief vermogen’ bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen.
Jaap is naast klinisch psycholoog ook teamleider behandelzaken bij de Zwaluw & Enk, onderdeel van het centrum voor psychotherapie.
j.segaar@ggzcentraal.nl

BIG-registratie:
klinisch psycholoog: 19066296225