Ongeveer 1 miljoen volwassenen in Nederland lijdt aan een vorm van depressie. Een deel van deze mensen komt in behandeling bij GGz Centraal. De behandeling bestaat meestal uit psychologische behandeling (bv. psychotherapie), biologische behandeling (medicijnen) of een combinatie daarvan.

rTMS is een nieuwe behandeling met bewezen effectiviteit waarbij een depressie zonder medicatie behandeld kan worden. Behandeling met rTMS kan een mogelijkheid zijn voor patiënten met een depressie die niet hebben gereageerd op één of meer antidepressiva, of als antidepressiva niet geschikt zijn.

Wat is rTMS?

rTMS staat voor ‘repetitieve Transcraniele Magnetische Stimulatie’. Bij de behandeling plaatsen wij een speciaal daarvoor gemaakte elektromagnetische spoel tegen de hoofdhuid met de bedoeling elektrische stromen in de hersenschors op te wekken. Hiermee verbeteren wij de communicatie tussen de verschillende delen van de hersenen, waardoor depressieve klachten afnemen.

Hoe werkt rTMS?

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de oorzaak van depressie voor een groot gedeelte samenhangt met een verstoorde communicatie tussen hersengebieden. De rTMS stimulatie richt zich specifiek op een klein gebied rechts-vooraan in de hersenen (op de frontaalkwab). Door het herhaaldelijk stimuleren van dit gebied verbetert de communicatie tussen de structuren en nemen de depressieve klachten af. Dit effect kan zo’n 6-12 maanden aanhouden.

Onder andere psychotherapie en leefregels helpen voorkomen dat een depressie weer terugkomt. Komen de klachten toch terug? Dan is het mogelijk om door middel van een paar opfris-sessies het anti-depressieve effect te behouden.

rTMS in de praktijk

Bij deze behandeling ligt de patiënt in een comfortabele stoel en plaatsen wij een 8-vormige spoel boven het hoofd. Deze spoel wekt een pulserend magnetisch veld op waarmee specifieke gebieden en netwerken in de hersenen geactiveerd worden. Het pulserende magnetische veld uit zich in een tikkend geluid van de spoel. Deze tikken zijn voelbaar maar niet pijnlijk. U kunt dit vergelijken met een potlood waarmee u op uw arm tikt.

Een rTMS sessie duurt ongeveer45 minuten. Na 10-12 sessies kan er een merkbaar effect zijn. Normaal gesproken zijn er 20 tot 30 sessies nodig voor een blijvend resultaat. Tijdens de behandeling bieden wij ook psychotherapie (Cognitieve Gedrags Therapie, CGT) aan om een beter effect op de langere termijn te bereiken.

Cognitieve gedragstherapie

Wij bieden rTMS altijd aan in combinatie met gesprekstherapie (cognitieve gedragstherapie).

Er zijn uitgebreide gecontroleerde en wetenschappelijke studies gedaan naar de werking van rTMS. Deze behandelmethode heeft bijna geen bijwerkingen. De Amerikaanse FDA en de Nederlandse Gezondheidsraad hebben geconcludeerd dat rTMS als een veilige therapie ingezet kan worden.

  • Het effect van rTMS is vergelijkbaar met het effect van antidepressiva of De combinatie van rTMS met psychotherapie is effectiever dan rTMS alleen.
  • De eerste effecten zijn merkbaar binnen 10-12 behandelingen.
  • Er treedt een langdurig effect op na 4-8 weken van intensieve behandeling (20-30 behandelingen).
  • rTMS heeft geen anesthesie (narcose) nodig en kan poliklinisch worden uitgevoerd.
  • In sommige gevallen is na 6-12 maanden een serie opfris-sessies nodig om het effect te behouden. Patiënten kunnen ook kiezen voor onderhoudsbehandeling: 1 behandeling per 6-8 weken om terugval te voorkomen.
  • Mogelijke bijwerkingen: hoofdpijn (bij 10-15% van de patiënten), slaperigheid (bij 3% van de patiënten), een ongemakkelijk gevoel op het hoofd waar gestimuleerd wordt.
  • rTMS is niet mogelijk bij epilepsie of epilepsie bij een eerstegraads familielid (ouders of kinderen) én bij gehoorimplantaten of andersoortige metalen in het hoofd.

De behandeling wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide rTMS-verpleegkundigen, onder supervisie van een psychiater. De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling. GGz Centraal brengt de kosten rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar.

rTMS is geschikt voor iedereen met milde tot ernstige klachten van depressie. Binnen GGz Centraal passen wij rTMS toe bij patiënten die geen (voldoende) effect merken na het gebruik van twee of meer antidepressieve medicijnen, of bij patiënten die deze medicijnen niet goed kunnen verdragen.

Voor meer informatie over de behandeling van depressie met rTMS kunt u contact opnemen met uw behandelaar. Deze kan u eventueel aanmelden voor behandeling met rTMS

Contact

GGz Centraal
centrum voor ouderenpsychiatrie
Van Asch van Wijcklaan 6
3853 KV Ermelo
rtms@ggzcentraal.nl

Luister naar de podcast over RTMS-behandelingen

Om zelf te ervaren hoe het is en patiënten goed te kunnen helpen, testte het team de apparatuur uitgebreid op elkaar. Klinkt spannend, en dat was het aanvankelijk ook. Maar de behandeling is veilig én leidt tot hele goede resultaten in de remissie.

Meer weten over RTMS, hoe het nu precies werkt en wanneer het cliënten kan helpen? Luister dan naar de podcast hieronder.

Of luister naar de podcast op Spotify, via Apple Podcasts of in jouw favoriete podcast-app.