Patiënten met een (dreigende) psychiatrische crisis kunnen we door middel van intensieve behandeling thuis (intensive hometreatment – IHT) succesvol behandelen. Daarmee kunnen we een opname voorkomen. Als een opname toch noodzakelijk is, zal deze zo kort mogelijk zijn.

Doelstelling

Het IHT-team richt zich op kortdurende behandeling in uw eigen leefomgeving bij een (dreigende) psychiatrische crisis. Wij willen u hiermee zo lang mogelijk in uw eigen omgeving behandelen of een opname voorkomen. We richten de behandeling op het stabiel maken van de crisissituatie. Dat kan maximaal 6 weken. Als het nodig is, kunnen we de termijn verlengen.

Daarnaast zetten wij IHT in om een klinische opname te verkorten door in de eerste periode na uw ontslag meer ondersteuning thuis te bieden. Wanneer u stabiel genoeg bent, keert u weer volledig terug naar uw eigen behandelprogramma. Als u nog geen behandelprogramma heeft, kunt u daarvoor aangemeld worden of wij verwijzen u terug naar de huisarts voor verdere nazorg.

Werkwijze

De behandelaar kijkt samen met u of u in aanmerking komt voor IHT. Als dat zo is kan de behandelaar u hiervoor aanmelden. Is er sprake van dwangbehandeling? Dan kan de behandelaar ook zonder overeenstemming met u de aanmelding bij het IHT-team voorleggen.

Nadat u bent aangemeld bij IHT vindt er op korte termijn een eerste gesprek (de intake) plaats. Tijdens het intakegesprek kijken we samen met u naar de reden waarom het IHT-team is ingeschakeld. Daarna bespreken wij met u welke hulp er nodig is om uw situatie weer stabiel te krijgen en wat wij u tijdens de huisbezoeken kunnen bieden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het herstellen van uw dagstructuur en daginvulling, het medicatiegebruik in de gaten houden of uitleg geven over ziekteverloop en medicatie. Ook een wandeling maken behoort tot de mogelijkheden. Samen beslissen we hoe vaak we bij u op huisbezoek komen. Dit kan variëren van meerdere keren per dag tot minimaal 2-3 keer per week.

Contact met naasten

Wij vinden het erg belangrijk om in een overeenstemming met u overleg te hebben met de door u opgegeven contactpersoon over de zorg die geboden kan worden. Dat kan familie zijn, maar ook andere naasten. Als het mogelijk is willen wij graag direct bij het intakegesprek uw contactpersoon of naasten betrekken. Wij vinden dit belangrijk omdat deze naaste u waarschijnlijk het beste kent én u mogelijk ondersteuning kan bieden in deze intensieve periode. Ook vinden wij het belangrijk om in te schatten hoe wij u en uw naasten kunnen ondersteunen in deze periode.

Als u wilt dat de behandelaar geen informatie geeft of vraagt aan naasten, dan houden we ons aan de regels die zijn beschreven in de wet ‘Algemene verordening Gegevensbescherming’.