Patiënten met acute psychiatrische problemen kunnen we door middel van intensieve behandeling thuis (intensive hometreatment – IHT) succesvol behandelen. Daarmee kunnen we opname voorkomen.

We hebben verschillende ‘FACT’- teams. Deze teams behandelen patiënten die langdurig zorg nodig hebben. In hun eigen omgeving.  Soms hebben deze patiënten door acute problemen intensievere zorg nodig. Dan helpt IHT. Daarmee kunnen we voorkomen dat een crisis bij een patiënt uit de hand loopt. En we de patiënt moeten opnemen.

Bij een IHT-team zijn verschillende hulpverleners betrokken: een psychiater, arts-assistenten, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen en een teamleider.

Hoe werken wij?

In het eerste gesprek stelt u samen met de behandelaar doelen op. Na drie weken bespreekt u deze en stelt ze eventueel bij. We kijken voortdurend welke hulpverleners we het beste kunnen inzetten. Zodat u zo snel mogelijk kunt herstellen.

Hulpverleners bezoeken u thuis. Dat overleggen ze van te voren met u. In het begin minimaal 3x en maximaal 7x per week. Na verloop van tijd bouwen ze dit af.

Waar bieden wij IHT aan?