Op de Weststingel werken verschillende behandelteams. Het team ouderenpsychiatrie, het diagnostiek en vroege interventieteam, het FACT-team, Emerhese en het HYPE-team.

Kinderen en  jongeren kunnen  – ook op deze locatie Westsingel – terecht bij Fornhese.

HYPE –  Helping Young People Early –  is een individuele ambulante behandelmethode voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor jongeren die grote moeite hebben in de omgang met zichzelf en met anderen. Ze hebben (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis. Vaak bestaan de klachten al langer tijd. Merken deze jongeren dat ze steeds opnieuw in dezelfde patronen vastlopen. Ze hebben vaak moeite om met hun emoties om te gaan. Komen snel in conflicten terecht. Durven niet goed voor zichzelf op te komen. Daardoor lopen relaties en vriendschappen vaak mis. En is het moeilijk om werk of studie vol te houden.

wat is HYPE?
HYPE is een behandeling die je helpt je problemen beter te leren begrijpen. En onderzoekt je patronen in je relaties. Vervolgens kun je oefenen met nieuwe, helpende of gezonde patronen.

HYPE is ontwikkeld in Australië. Wij zijn er in 2016 als eersten mee gestart in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat deze behandeling succesvol is voor jongeren met borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. Wij bieden deze behandeling samen met Youké, jeugd- en opvoedhulp.

de behandeling
HYPE bestaat uit maximaal 16 psychotherapiesessies. Daarnaast plannen we ook gesprekken. Daarin hebben we het over je dagelijks functioneren. Op school, werk en in jullie gezin. In overleg met jou kunnen we ook praten met jou en je ouders of vriend/vriendin. Bij de start van je behandeling stel je doelen op die voor jou belangrijk zijn.
Is er sprake zijn van een crisissituatie? Ook dan kunnen we gesprekken en praktische ondersteuning bieden. Deze gesprekken tellen niet mee in het maximum aantal van 16 therapiesessies.
Na afsluiting van de therapie is er een nabehandeling. Daarin kun je nog een aantal keer een gesprekken plannen.

aanmelden voor HYPE
Herken je je in bovenstaande tekst? En wil je onderzoeken hoe het komt dat je steeds opnieuw vastloopt? Misschien is HYPE een goede behandelmethode voor jou. Bespreek dit met je huisarts. Hij of zij kan je verwijzen voor diagnostiek en behandeling. Heb jij of heeft je huisarts vragen? Dan kun je contact opnemen met de aanmeldfunctionaris op telefoonnummer 033 4603500.

Meer informatie over HYPE

Het team Vroege Interventie Psychose (VIP) in Amersfoort is een diagnostiek- en behandelteam binnen GGz Centraal dat gespecialiseerd is in vroege herkenning en behandeling van mensen met een eerste psychose. Wij kunnen meestal helpen de klachten te verminderen of te verhelpen en inzicht erin te vergroten. Met goede hulp kan iemand meer grip krijgen op de klachten en het leven weer opnieuw inrichten.
Het team EDI is gespecialiseerd in bijzondere ervaringen, zoals het hebben van een gevoel van dreiging, een gevoel dat de wereld niet echt is of het gevoel dat iets al een keer eerder gebeurd is.

Hier vindt u alle informatie over beide teams.

Emerhese is ons gespecialiseerde behandelcentrum voor (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). De behandeling is geschikt voor (jong) volwassenen vanaf een gemiddelde intelligentie (IQ >80). Op onze locatie aan de Westsingel in Amersfoort kijken we samen met je wat er aan de hand is. Je komt voor je behandeling naar onze polikliniek toe.

> Meer informatie over onze behandeling op de Westsingel kun je hier vinden.

De afdeling ouderenpsychiatrie biedt behandeling aan ouderen met psychiatrische of ernstige psychosociale problemen. Al dan niet in samenhang met problemen van andere aard zoals op fysiek of sociaal gebied.

gerontopsychiatrie
Is er een psychiatrische diagnose gesteld? Dan richt de behandeling zich op het verminderen van symptomen. En het verbeteren of – als dat mogelijk is – herstel van het functioneren. Is er sprake is van blijvende beperking? Dan is de behandeling gericht op hulp bij de acceptatie ervan. En op het leren hanteren van de beperking.

FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben. In combinatie met problemen op andere levensterreinen. Zoals wonen, werken, sociale contacten, financiën. We bieden deze behandeling en begeleiding aan in de eigen omgeving van de cliënt.
Lees meer over FACT

contactgegevens

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
Telefoon 033 4603500 (algemeen, HYPE en VIP/EDI-team)

aandoeningen

folders