Emerhese is ons gespecialiseerde behandelcentrum voor (jong) volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS). De behandeling is geschikt voor (jong) volwassenen vanaf een gemiddelde intelligentie (IQ >80). Op onze locatie aan de Westsingel in Amersfoort kijken we samen met u wat er aan de hand is. U komt voor uw behandeling naar onze polikliniek toe.

Heeft u psychische klachten? En is er een vermoeden dat deze klachten verband houden met een autismespectrumstoornis? Of misschien is die stoornis al bij u vastgesteld? Dan kunnen wij u helpen om er mee om te gaan. Uw huisarts kan u naar ons verwijzen.

De behandelaar beoordeelt de verwijzing. Daarna krijgt u op onze polikliniek een eerste gesprek. Daaruit volgt een advies. Bijvoorbeeld:

 • nader onderzoek en/of behandeling binnen Emerhese
 • terug verwijzing naar de huisarts met een advies
 • advies en verwijzing naar een andere zorgaanbieder

Bent u al bekend met ASS? Of blijkt deze diagnose uit ons onderzoek?
Dan krijgt u van ons een advies over de meest passende behandeling. Bijvoorbeeld:

 • voorlichting, ofwel ‘psycho-educatie’
 • individuele therapie
 • groepsbehandeling
 • vaktherapie
 • ambulante behandeling, zonder opname
 • trajectbegeleiding / arbeidsbemiddeling: herstel, behoud of uitbreiding van uw mogelijkheden om te werken
 • behandeling met medicijnen, ofwel ‘farmacotherapie’

Naast poliklinische behandeling biedt Emerhese ook deeltijdbehandeling en klinische behandeling (met opname).

U kunt een cliënt aanmelden als hij /zij in één van de volgende gemeenten woont: Amersfoort, Baarn, Soest, Leusden, Bunschoten of Woudenberg of een deel van de gemeente Utrechtse Heuvelrug (Amerongen, Leersum, Maarn, Maarsbergen, Overberg).

Aanmelden is mogelijk via ZorgDomein of per post.
Wij ontvangen graag het verwijsformulier*, eventuele diagnostiek en verslaglegging van behandelaren die een eerdere behandeling hebben verzorgd.

Zijn er vragen?
Stuur een e-mail (alleen beveiligd) naar:
programmaassistentenfornhese-emerheseamersfoort@ggzcentraal.nl

* bent u niet aangesloten op ZorgDomein? Dan kunt u op deze pagina het verwijsformulier downloaden.

Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz) zorgaanbieders. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met organisaties op het gebied van werk.
Emerhese is aangesloten bij:

 • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
 • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Andere locaties in de omgeving

contactgegevens

Westsingel 41
3811 BB Amersfoort
Postbus 513
3800 AM Amersfoort
Telefoon 033 4603500

folders