De klinische behandeling (met opname) ‘Emerhese adolescenten’ is er voor jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar met autisme en met psychische klachten. De behandeling is geschikt voor jongeren en jongvolwassenen vanaf een gemiddelde intelligentie (IQ >80). Zij zijn vastgelopen in hun leven. De poliklinische of ambulante behandeling vanuit huis heeft onvoldoende geholpen.

Klinische behandeling – met een opname – bij ‘Emerhese adolescenten’ duurt een jaar. Tijdens de behandeling begeleiden we het hele gezin. En we kijken mee naar de verwachtingen en mogelijkheden voor de toekomst. De jongeren gaan om het weekend van vrijdag tot zondag naar huis.

Er is altijd sprake van verschillende problemen. Zoals angst, somberheid, trauma of lastig omgaan met emoties. Op de groep werken we aan het verminderen van bijkomende klachten. En we kijken hoe u zich prettiger kunt voelen in het wonen, samenleven en werken. Wij begeleiden u daarin. Daarnaast bestaat de behandeling uit een basisaanbod van psychomotore therapie (gericht op beleven van het lichaam en bewegen), psycho- educatie (voorlichting) en sociale vaardigheden. We bieden ook behandeling op maat. Zoals ‘EMDR’, werken aan herstel, behoud of uitbreiding van je arbeidsmogelijkheden, individuele behandelgesprekken en vaktherapieën. Daarbij richten we de blik op de toekomst. Na het behandeljaar is een van de mogelijkheden doorgaan naar beschermd- of begeleid wonen.

Aanmelden is mogelijk via ZorgDomein of per post. Wij ontvangen graag het verwijsformulier*, eventuele diagnostiek en verslaglegging van behandelaren die een eerdere behandeling hebben verzorgd.

Zijn er vragen?
Stel ze aan een van onze professionals. Telefoonnummer secretariaat 033 4603500. Mailen kan ook (alleen beveiligd!): programmaassistentenfornhese-emerheseamersfoort@ggzcentraal.nl

* bent u niet aangesloten op ZorgDomein? Dan kunt u op deze pagina het verwijsformulier downloaden.

Samenwerking
Emerhese werkt samen met andere afdelingen van GGz Centraal en met andere (ggz) zorgaanbieders. Ook werken we samen met scholen en onderwijsinstituten in de regio en met organisaties op het gebied van werk.

Emerhese is aangesloten bij

  • het CASS 18+ (Consortium Autisme Spectrum Stoornissen voor volwassenen)
  • de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme)

Andere locaties van Emerhese

contactgegevens

Hooftlaan 26-30
1401 Bussum
Telefoon 035 6955500
Fax 035 6955503

folders