Op onze locatie Meerzicht kunnen volwassenen en ouderen terecht voor een breed behandelaanbod, zowel ambulant als klinisch.

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Hebt u medicatie nodig  dan schrijft een arts dit voor.  Als u intensieve, klinische behandeling nodig hebt, dan kan dat ook in Meerzicht.

crisis
Voor acute hulp is een 24-uurs psychiatrische crisisdienst beschikbaar in Flevoland. Deze werkt vanuit Almere. De kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie bevindt zich in ook Almere.

behandelprogramma’s

GGz Centraal in Flevoland kent vier behandelprogramma’s:


Dit  behandelprogramma biedt omvat individuele en groepstherapie en deeltijdbehandeling; zo kunnen we behandeling op maat bieden passend bij de ernst van de psychiatrische stoornis. De behandeling kan inzichtgevend of structurerend van aard zijn. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit mensen met ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, traumagerelateerde problematiek.


In Flevoland zijn op dit moment drie teams werkzaam volgens de FACT-methodiek. Mensen die ten gevolge van hun psychiatrische ziekte langdurig moeite hebben in hun dagelijks functioneren krijgen van deze teams psychiatrische behandeling op maat. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit mensen met schizofrenie, een ernstige bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.
Lees meer over FACT.

Binnen dit programma bieden wij behandeling op het gebied van gerontopsychiatrie, cognitieve stoornissen (geheugenpoli) en psycho-organische stoornissen. We hanteren  in principe de leeftijdsgrens van 60 jaar of ouder. We behandelen zowel ambulant als klinisch

Dit behandelprogramma is een regionale psychiatrische dienst voor heel Flevoland, die werkt vanuit de Meregaard in Almere. De crisisdienst van 24-uurs acute psychiatrie werkt dus ook voor Lelystad en omstreken.
Lees meer over de crisisdienst.

klinische behandeling volwassenen en ouderen

Een klinische opname duurt nooit langer dan strikt noodzakelijk. In een verzorgde en veilige leefomgeving werken we niet alleen aan het verminderen van uw psychische en evt. lichamelijke problemen, maar ook – als dat nodig is – aan het verbeteren van uw zelfredzaamheid en mobiliteit.

In Meerzicht hebben wij één open kliniek voor volwassenen en één kliniek voor ouderen. Voor intensieve behandeling met een gesloten karakter kunnen volwassenen alleen terecht in Almere.

bezoektijden kliniek volwassenen

maandag tot en met vrijdag:

  •  van 19.00 – 21.00 uur

zaterdag en zondag:

  • van 14.00 – 17.00 uur
  • van 19.00 – 21.00 uur

bezoektijden kliniek ouderen

maandag t/m vrijdag:

  • 18.30 – 20.30 uur

zaterdag en zondag:

  • 10.00 – 12.00 uur
  • 13.00 – 17.00 uur
  • 18.00 – 20.30 uur

Ontvangen van bezoek buiten de bezoektijden om kunt u overleggen met het verpleegkundig personeel.
Vanwege de drukte op de afdeling verzoeken wij u niet meer dan twee bezoekers tegelijk te ontvangen

contactgegevens

Gordiaandreef 91
8233 AC Lelystad
Telefoon 0320 284900
Fax 0320 284902