Dr. J.H. Jansencentrum | ambulante behandeling volwassenen en ouderen

U bent hier :Home/Dr. J.H. Jansencentrum | ambulante behandeling volwassenen en ouderen

GGz Centraal heeft in Emmeloord een breed ambulant behandelaanbod voor volwassenen en ouderen.

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Hebt u medicatie nodig  dan schrijft een arts dit voor.  Als u onvoldoende baat hebt bij ambulante behandeling dan kunt u op een andere locatie in Flevoland terecht voor intensievere behandeling, bijvoorbeeld deeltijd- of klinische behandeling.

De klinieken voor volwassenen en voor ouderen bevinden zich in Lelystad bij Meerzicht.
De kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie bevindt zich in Almere bij de Meregaard.

behandelprogramma’s

Dit  behandelprogramma biedt omvat individuele en groepstherapie en deeltijdbehandeling; zo kunnen we behandeling op maat bieden passend bij de ernst van de psychiatrische stoornis. De behandeling kan inzichtgevend of structurerend van aard zijn. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit mensen met ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, traumagerelateerde problematiek.
In Flevoland zijn op dit moment drie teams werkzaam volgens de FACT-methodiek. Mensen die ten gevolge van hun psychiatrische ziekte langdurig moeite hebben in hun dagelijks functioneren krijgen van deze teams psychiatrische behandeling op maat. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit mensen met schizofrenie, een ernstige bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.
Binnen dit programma bieden wij behandeling op het gebied van gerontopsychiatrie, cognitieve stoornissen (geheugenpoli) en psycho-organische stoornissen. We hanteren  in principe de leeftijdsgrens van 65 jaar of ouder. We behandelen zowel ambulant als klinisch
Dit behandelprogramma is een regionale psychiatrische dienst voor heel Flevoland, die werkt vanuit de Meregaard in Almere. De crisisdienst van 24-uurs acute psychiatrie werkt dus ook voor Lelystad en omstreken.

In een algemeen ziekenhuis komen patiënten met somatische klachten. Soms heeft een lichamelijke aandoening zo’n grote invloed op iemands leven dat er (ernstige) psychische klachten ontstaan, zoals angsten of een depressie. Ziekenhuispsychiatrie vormt de verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de lichamelijke (somatische) gezondheidszorg.

contactgegevens

Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
Telefoon 0527 610875
Fax 0527 610874
U vindt ons in Dokter J.H. Jansencentrum op de tweede verdieping.

folders