GGz Centraal heeft in Emmeloord een breed ambulant behandelaanbod voor volwassenen en ouderen.

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Hebt u medicatie nodig  dan schrijft een arts dit voor.  Als u onvoldoende baat hebt bij ambulante behandeling dan kunt u op een andere locatie in Flevoland terecht voor intensievere behandeling, bijvoorbeeld deeltijd- of klinische behandeling.

We werken in Flevoland samen met u, onze collega’s en verwijzers aan uw herstel. We behandelen mensen met psychiatrische problemen van alle leeftijden en leveren de zorg zo dicht mogelijk bij huis, uw woonomgeving en uw naasten. Dat betekent dat we de zorg in eerste instantie bieden vanuit gebiedsteams. Mocht deze zorg niet toereikend zijn, dan kunnen wij opschalen naar specialistische teams en/of klinieken. Voor meer informatie zie onze regiopagina.

welke aandoeningen?
In Flevoland behandelen wij de volgende aandoeningen:

  • angststoornissen
  • autisme
  • bipolaire stoornissen
  • depressie
  • persoonlijkheidsstoornissen
  • posttraumatische stress-stoornissen
  • psychotische stoornissen

De klinieken voor volwassenen en voor ouderen bevinden zich in Lelystad bij Meerzicht.
De kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie bevindt zich in Almere bij de Meregaard.

crisis
Voor acute hulp is een 24-uurs psychiatrische crisisdienst beschikbaar in Flevoland. Deze werkt vanuit Almere. De kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie bevindt zich in ook Almere.

contactgegevens

Urkerweg 1
8303 BX Emmeloord
Telefoon 0527 610875
Fax 0527 610874
U vindt ons in Dokter J.H. Jansencentrum op de tweede verdieping.

folders