Bij GGz Centraal willen wij onze medewerkers, cliënten, hun familie en andere betrokkenen uitdagen en stimuleren hun kennis en ervaring aan te wenden tot vernieuwing.

Onder het motto ‘#doe_iets met je goede idee’ geven we in inspiratiesessies ruimte voor kleine en grote innovatieve projecten.
Een innovatief idee kan ontstaan vanuit een gevoel van ‘zo kan het niet langer’, het kan voortkomen uit professionele kennis, uit een combinatie van bestaande ideeën of door veranderingen van buitenaf.

We streven ernaar deze prikkels op te vangen en onze medewerkers, cliënten en naasten te bemoedigen hun ideeën uit te proberen.

Elk jaar starten we nieuwe innovatieve projecten. Deze projecten financieren we uit een speciaal innovatiebudget. Dit budget maakt het mogelijk te testen of nieuwe processen, diensten en behandelmethoden effectiever zijn. In de projectfase blijkt vaak of en hoe de innovatie is in te passen in het bestaande aanbod.

Aan het eind van ieder kwartaal vergadert de commissie Innovatie over projectaanvragen en – ideeën. Bent u medewerker of cliënt bij GGz Centraal, of bent u een betrokken naaste van een van onze cliënten, én heeft u een innovatief idee om onze zorg nog beter te maken of te organiseren? Dan horen wij graag van u!

Naast deze ‘bottom-up’ innovatie werken wij vanuit een stuurgroep aan strategische innovaties op de thema’s digitale transformatie, data science, en de personeelsschaarste.

aanvullende informatie

> lopende projecten
> afgeronde projecten

contact
Voor meer informatie of een format projectplan kunt u contact opnemen met
Katinka Hellweg
coördinator innovatie
06 13258843
k.hellweg@ggzcentraal.nl