Op onze locatie de Meregaard in Almere kunnen volwassenen en ouderen terecht voor een breed behandelaanbod. Naast ambulante behandeling behoort ook klinische opname voor mensen met acute psychiatrische problematiek tot de mogelijkheden.

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Als u medicatie nodig hebt, schrijft een arts dit voor.  We bieden zorg op maat.

crisis
Voor acute hulp is een 24-uurs psychiatrische crisisdienst beschikbaar in Flevoland. Deze werkt vanuit Almere.

kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie

Als blijkt dat u tijdelijk intensieve behandeling en verzorging nodig hebt, dan kunt u bij de Meregaard worden opgenomen. Wij werken niet alleen aan het verminderen van de psychische en lichamelijke problemen, maar ook – als dat nodig is – aan het verbeteren van uw zelfredzaamheid en mobiliteit.

bezoektijden kliniek

maandag t/m vrijdag

  • 16.15 uur – 17.15 uur
  • 19.00 uur – 21.00 uur

zaterdag, zondag en erkende feestdagen

  • 10.30 uur – 12.00 uur
  • 14.00 uur – 16.00 uur
  • 19.00 uur – 21.00 uur

contactgegevens

Boomgaardweg 12
1326 AD Almere
Postbus 1589
1300 BN Almere
Telefoon 036 5210200
Fax 036 5353901
Openingstijden gebouw: maandag tot en met vrijdag van 8.15 - 16.45 uur

folders