Onderzoek, opleiden en innoveren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de zorg voor patiënten beter te maken is wetenschappelijk onderzoek alleen niet voldoende. De combinatie met klinisch werk en opleiden is essentieel.

Opleiden

We vormen in de verschillende projecten steeds teams waarbij zowel verschillende disciplines, verschillende opleidingen als ook mensen in verschillende fase van de opleiding deelnemen. Bij verschillende opleidingen kun je denken aan de P-opleiding, de A-opleiding en de opleiding tot Verpleegkundig Specialist. Bij verschillende fasen van de opleiding kun je dan denken aan studenten van bv. de universiteit van Utrecht, basispsychologen, GZ-psychologen in opleiding etc.
Naast elkaar samenwerken aan een gezamenlijk project – ieder vanuit eigen interesse en specialisme – is niet alleen leerzaam op inhoudelijk gebied. Het draagt ook bij aan kennis over en weer over de inhoud van het specialisme en het perspectief op de zorg. Bekend maakt bemind!

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Innoveren

We streven naar een maximale integratie van zorg en wetenschap. Daar hoort innovatie ook bij! Innoveren, vernieuwen en in beweging zijn. Dát heeft de zorg nodig om vooruit te komen.

Barbara Montagne: “Het afgelopen jaar liet ons zien dat innovatie en de ggz prima met elkaar samen gaan. Die mindset van experimenteren en leren moeten we vasthouden. We willen psychologen klaarstomen voor de toekomst van morgen én van over 10 jaar. Zodat ze zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, maar ook een rol spelen in het ontwerpen van deze toekomst. Want voor wie is dat relevanter dan de nieuwe generatie psychologen?

Om die reden vind ik het ook belangrijk dat innovatie een plek in het cursorische gedeelte van de P-opleiding krijgt. En hebben we een keuzemodule innovatie in de ggz ontwikkeld voor de RINO-groep. Daar ben ik plaatsvervangend hoofdopleider GZ volwassenen- & ouderenpsychiatrie.
De psychologen leren technieken om aan de slag te gaan met uitdagingen uit de praktijk. Denk daarbij aan: hoe betrek je patiënten bij de behandelingen of verminder je no-show? Ze ontwerpen oplossingen én leren over succesvolle implementatie van een idee.

De module is een eerste stap om innovatie een plek te geven in de gz-opleiding. We hopen dat het onderwerp daarmee een plek verovert in de praktijk én op de werkplekken. Zodat we een omgeving creëren waarin de psychologen ideeën kunnen opperen en hiermee experimenteren.”