Mensen met autisme hebben meer dan gemiddeld last van stress, ze herkennen deze minder en herstellen minder goed van de stress. Om dit probleem op te lossen hebben we samen met hen een app ontwikkeld: SAM, de Stress Autism Mate.

Binnen GGz Centraal werken we verder aan het stressignaleringsplatform met de apps SAM junior en STAPP@Work.

Wat doet de SAM-app?

De SAM-app is een applicatie die 4 keer per dag vragen stelt over activiteiten en stressgevoelens. Daardoor ziet een gebruiker op dagelijks en wekelijks niveau wat goed gaat en wat niet, en op welke momenten dat is. De app geeft een simpel visueel overzicht van de stress, zodat het gemakkelijk is om patronen te herkennen en wijzigingen te maken. Vervolgens geeft de app concrete tips om de stress te verminderen.

Hoe verbetert de SAM-app de behandeling?

De SAM-app is om meerdere redenen uniek. Hij is ontwikkeld voor en door de doelgroep, gepersonaliseerd en wetenschappelijk gevalideerd. De kracht van de SAM-app zijn de vragenlijsten die een gebruiker op verschillende momenten in het dagelijks leven invult. Hierdoor ontstaat er inzicht in de eigen patronen; niet alleen stresspatronen, maar ook wanneer het juist wel goed gaat.

Dit inzicht krijg je meestal niet vanuit de spreekkamer. De vraag ‘hoe is het gegaan de afgelopen week’ is immers lastig te beantwoorden. En als er al een antwoord komt, is het meestal een negatieve gebeurtenis die is blijven hangen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de app

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het gebruik van de SAM-app meerder voordelen heeft. Na 4 weken gebruik blijft de stress langdurig verlaagd. Ook zijn de coping vaardigheden verbeterd en rapporteren de gebruikers een beter zelfbeeld. Tenslotte ervaren ook behandelaren die met SAM werken de toegevoegde waarde.

We voeren ook een Europees onderzoek uit. Het betreft een internationale samenwerking, waarin we kennis en ervaring op het gebied van co-creatie uitwisselen over o.a. innovatie en app-ontwikkeling in een aantal Europese landen. Samenwerking met eindgebruikers (met name cliënten) staat centraal in de aanpak. Meer informatie vind je hier.

Doorontwikkeling

Inmiddels heeft SAM meer dan 3000 dagelijkse gebruikers. Wegens het succes van de SAM-app hebben we 2 nieuwe versies gemaakt:

  • SAM junior is een versie  voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Jongeren vanuit Karakter en GGz Centraal hebben meegedacht over de inrichting. Belangrijkste verschillen zijn dat de app flexibeler en meer gepersonaliseerd is. Ook zijn er aanpassingen gedaan op het gebied van vormgeving en taalgebruik. 
  • STAPP@work is een tool om de mentale weerbaarheid van de eigen medewerkers te verbeteren.

De SAM app is gratis beschikbaar in de appstores van Google en Apple. Ook organisaties als Karakter, Philadelphia, NVA, MIND, Dimence en GGNet bevelen het gebruik van de app aan.

Video’s

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Meer informatie over SAM

Luister naar de podcasts over SAM

Wij maken regelmatig een podcast over diverse onderwerpen bij GGz Centraal. Hieronder vind je de podcasts over SAM.
Wil je alle podcasts liever luisteren in je favoriete podcast-app? Je vindt ze ook op SpotifyApple Podcasts of jouw favoriete podcast-app.