Ons HYPE-team (Helping Young People Early) biedt snelle consultaties en second opinions voor jongeren van 12 tot 25 jaar uit heel Nederland.

Het behandelen van jongeren met (complexe) problemen op het gebied van emoties en relaties is vaak niet eenvouding. Soms lijkt een behandeling onvoldoende aan te sluiten, lukt het niet goed om tot samenwerking in de behandeling te komen, of levert een behandeling te weinig resultaat op. Ook kunnen er vragen bij de behandelaar, de jongere zelf of diens omgeving spelen waarbij de lopende behandeling geen goed antwoord lijkt te bieden.

Voor dit soort vragen biedt HYPE verschillende opties om met behandelaren, jongeren zelf en hun naasten mee te denken.

HYPE consultatie

Hierbij overleggen behandelaars eenmalig over hun cliënt met een van onze specialisten. Dit kan telefonisch of via beeldbellen. Zo denken we graag mee over de vraag hoe u als behandelaar belemmerende patronen in de behandeling kunt doorbreken. Ook kunnen wij meedenken over een eventuele indicatie voor persoonlijkheidsdiagnostiek of persoonsgerichte behandeling.

HYPE denkt mee

Een behandelaar van HYPE kan online aansluiten bij een gesprek met de cliënt en diens systeem. Vooraf nemen wij dan enige informatie over de cliënt door om op die manier niet blanco in een gesprek aan te sluiten. In het gesprek zelf kunnen we samen met behandelaar en cliënt(systeem) meedenken. Bijvoorbeeld of verder onderzoek naar persoonlijkheidsontwikkeling passend is bij de vragen die er leven.

HYPE diagnostiek en second opinion

We kunnen een uitgebreid diagnostisch onderzoek doen voor een collega-instelling of behandelaar. We bieden de mogelijkheid om dit te doen bij onze vestiging in Amersfoort, maar het kan ook  op de locatie van de aanvrager. We streven ernaar een onderzoek snel te doen en dit inclusief verslaglegging af te ronden binnen vier tot zes weken. Op die manier kunnen jongeren, hun naasten en de behandelaar op korte termijn een antwoord op hun vraagstukken krijgen.

Meer Informatie?

Voor meer informatie of een aanmelding kunt u contact opnemen met Desiree Bosman of Remko Bosch, telefoon 033 4603500. Of stuur een e-mail naar infohype@ggzcentraal.nl. U kunt ook meer informatie vinden op onze eigen HYPE pagina.