De afgelopen week is de laatste jongere gestart in de pilot-fase van PRIMARY. Er zijn inmiddels 10 jongeren die PRIMARY hebben gebruikt in de pilotfase. Zij hebben feedback gegeven over de gebruiksvriendelijkheid en vormgeving van de online monitor.

PRIMARY is een app waarin jongeren uit de regio Eemland op een nieuwe laagdrempelige manier tijdens het wachten op een intake bij GGz Centraal al aan de slag gaan.

De deelnemende jongeren hebben gedurende vier weken, vijf keer per dag antwoord gegeven op vragen over hun emoties, relaties en gedrag. Deze antwoorden namen zij eens per week door met een onderzoeker door in een gestandaardiseerd rapport. Op basis van de feedback van de jongeren is PRIMARY verder verbeterd.

Hoe verder?

We starten nu vol vertrouwen met de dataverzameling! We hopen in ieder geval dat PRIMARY jongeren al vóór de start van hun behandeling kan helpen meer inzicht te krijgen in hun emoties, relaties en gedrag.

Een voorbeeld van een wekelijks rapport PRIMARY

Wil je meer weten over ons onderzoek?

Kijk dan op deze pagina.
Of stuur een e-mail naar primary@ggzcentraal.nl.