Ouder worden zorgt voor allerlei veranderingen. Deze veranderingen komen in een bepaalde levensfase voor en kunnen, maar dat hoeft niet, voor problemen of klachten zorgen. Wanneer dit het geval is spreekt men van levensfaseproblematiek.

Veranderingen bij het ouder worden

Veel voorkomende veranderingen bij het ouder worden zijn:

 • verslechtering van de gezondheid
 • beperkingen in het lichamelijk functioneren
 • het eindigen van het werkzame leven (pensioen)
 • zorgtaken verdwijnen (kinderen)
 • het kleiner worden van het sociale netwerk door verlies van vrienden en familieleden
 • verhuizing naar een kleinere woning of verzorgings-verpleeghuis
 • psychische problemen en of achteruitgang van de geheugenfunctie

De meeste mensen kunnen hier goed mee omgaan en genieten van de vrije tijd, vrijwilligerswerk, kleinkinderen, etc. Maar niet iedere oudere volwassene maakt geruisloos de stap naar de volgende levensfase. Er kunnen bijvoorbeeld psychische klachten ontstaan.

Begeleiding

De begeleiding van de oudere volwassenen in deze levensfase is gelukkig goed mogelijk. Een eerste goede stap is hulp zoeken, bijvoorbeeld bij uw huisarts. De huisarts kijkt samen met u wat u het beste kan helpen en indien nodig zal deze u bij psychische problemen doorverwijzen naar bijvoorbeeld GGz Centraal voor gespecialiseerde hulp in uw regio (Barneveld, Ermelo/Harderwijk of Wezep).

Ouderenpsychiatrie richt zich op alle psychische problemen bij ouderen. ‘Psychogeriatrie’ houdt zich bezig met aandoeningen die samenhangen met achteruitgang van het geheugen, zoals bijvoorbeeld bij dementie.

Tijdens de behandeling van uw klachten is zowel aandacht voor de psychische, lichamelijke als ook de sociale veranderingen die verband houden met het ouder worden.

Wat zijn de klachten?

Als u al enige tijd last heeft van onderstaande klachten, dan raden wij u aan om deze met uw huisarts te bespreken. Deze klachten zijn niet strikt leeftijdsgebonden. De huisarts ziet op het spreekuur vaak mensen van 60 jaar en ouder, maar ook jongere mensen kunnen deze klachten ontwikkelen.
De huisarts kan zorgen voor een doorverwijzing. Onze afdeling ouderenpsychiatrie is gespecialiseerd in zorg en behandeling van psychische aandoeningen en of psychiatrische problemen bij oudere volwassenen.

Herkent u deze klachten?

 • somberheid, neerslachtig, nergens plezier aan beleven, schuldgevoelens, denken aan de dood
 • bijzondere klachten, of klachten die iemand als raar of merkwaardig zou omschrijven. Stemmen horen, vreemde dingen horen, zien of ruiken zijn daar voorbeelden van
 • moeite om het gebruik van alcohol, kalmeringsmiddelen en pijnstillers te beperken, in controle te houden
 • voortdurende gevoelens van angst, gespannenheid, piekeren, of kortdurende aanvallen van angst en paniek
 • vergeetachtigheid en verwardheid
 • lichamelijke klachten die niet goed medisch verklaard kunnen worden

Dit is geen volledige opsomming, maar het geeft wel een algemene indruk van klachten waarmee oudere volwassenen zich bij de huisarts melden.

Verwijzing

Heeft u al enige tijd last van dit soort klachten? Ga dan naar de huisarts om ze te bespreken. Deze klachten kunnen een grote invloed op uw dagelijkse leven hebben. Uw huisarts is degene die kan inschatten of u doorverwezen moet worden voor verdere behandeling. Deze behandeling kan bestaan uit medicijnen, gesprekken, sociale en praktische ondersteuning en andere vormen van therapie.

Ambulante behandeling

In de regio Veluwe & Veluwe Vallei hebben wij drie behandelteams die ambulante behandeling vanuit ouderenpsychiatrie aanbieden. Dat wil zeggen dat u bij deze vorm van behandeling in uw eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen zonder dat u hoeft te worden opgenomen. Die behandelteams hebben wij in Barneveld, Ermelo en Wezep.

De teams bestaan uit psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Zij werken nauw met elkaar samen en bieden zorg die gericht is op de specifieke behoeften van u als oudere patiënt.

In de ambulante behandeling richten wij ons op het verbeteren van uw geestelijke gezondheid en uw welzijn. Dat doen we onder andere door individuele therapie, medicijnen (als dat nodig is), voorlichting en ondersteuning van uw sociale netwerk.

Wij bieden continuïteit van zorg. Daarbij kunnen wij de behandeling aanpassen aan een mogelijke veranderende situatie die in de loop der tijd kan ontstaan. Door deze manier van werken vergroten wij samen met u de kans op herstel en een betere levenskwaliteit.

Als er intensievere behandeling nodig is, kunnen de ambulante teams u verwijzen naar de deeltijdbehandeling. Dat is een intensiever vorm van behandeling waarbij u een aantal dagen of delen van dagen per week bij ons volgt. U blijft ook dan gewoon thuis wonen.

Deeltijdbehandeling

Voor deeltijdbehandeling komt u dus een of meer dagdelen per week naar ons toe voor intensievere behandeling. De deeltijdbehandeling vindt voornamelijk plaats in Ermelo. Een  gespecialiseerd behandelteam biedt met name behandeling in groepen aan. Binnen de deeltijdbehandeling is er ook ruimte voor individuele gesprekken.

Klinische behandeling

Soms is het noodzakelijk om de behandeling klinisch te vervolgen. Dat wil zeggen dat u tijdelijk dag en nacht bij ons verblijft. Dit kan bijvoorbeeld door een acute opname op een van onze opnameafdelingen. Daarnaast hebben we ook afdelingen waar patiënten langdurig kunnen verblijven – soms zelfs wonen. In het behandelteam richten wij ons op het verminderen van symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Individuele gesprekken, therapie en familieondersteuning spelen een belangrijke rol. Ook is er aandacht voor uw algehele gezondheid en zelfstandigheid.

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

Specialismen

In 1998 is de electroconvulsietherapie (ECT) opnieuw geïntroduceerd binnen ouderenpsychiatrie in Ermelo. In de tussentijd is het een onmisbare behandeling gebleken die wij bij verschillende psychiatrische en niet-psychiatrische problemen toepassen. De behandeling vindt plaats binnen het centrum voor ouderenpsychiatrie (CVO) waar een ECT-kamer en een verkoeverkamer (een soort uitslaapkamer) met alle noodzakelijke medisch-technische voorzieningen is. Tijdens de behandeling zijn niet alleen een psychiater, een anesthesioloog en een anesthesiemedewerker betrokken, alsook een verpleegkundige van het CVO.

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) is een nieuwe behandeling met bewezen effectiviteit. De rTMS richt zich in he bijzonder op een klein gebied rechts vooraan in de hersenen. Door het herhaaldelijk stimuleren van dit gebied verbetert de communicatie tussen de structuren in de hersenen en nemen de depressieve klachten af. Dit effect kan zo’n 6-12 maanden aanhouden.

Wilt u meer weten over rTMS? Lees dan hier verder.