Medisch centrum | locatie Zon en Schild

U bent hier :Home/Zon en Schild | behandeling en ondersteunende diensten/Medisch centrum | locatie Zon en Schild

Op de locatie Zon & Schild bevindt zich het ‘medisch centrum’.

In dit gebouw zijn verschillende afdelingen ondergebracht. Zo hebben de huisartsen en de medische administratie hier hun onderkomen. Maar ook

In het medisch centrum op de locatie Zon & Schild  kunnen mensen met een persoonlijkheidsstoornis terecht voor ambulante behandeling.

Wij bieden een psychotherapeutische en /of farmacotherapeutische behandeling aan (jong)volwassenen met uiteenlopende problemen. Het kan gaan om heel uiteenlopende ernstige klachten die meestal voortkomen uit een verstoorde ontwikkeling. U loopt bijvoorbeeld telkens vast in relaties of u hebt zeer negatieve gevoelens over uzelf. Misschien hebt u daardoor geen vrienden, krijgt u snel ruzie of  voelt u zich onbegrepen en eenzaam. Ook kan het zijn dat u door uw perfectionisme of onvermogen om kritiek of conflicten te hanteren, problemen hebt in studie of werk. Of er is sprake van identiteitsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld of problemen met seksualiteit, bijvoorbeeld ten gevolge van traumatische ervaringen. Soms uiten de problemen zich in psychische klachten als depressiviteit, angsten, zelfbeschadiging of suïcidale gedachten. Of in lichamelijke klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, problemen met zelfzorg of met eten.

behandelmogelijkheden
Binnen de ambulante behandeling zijn  verschillende vormen mogelijkheden. Van een laag frequente steunend/structurerende behandeling, tot inzichtgevende psychotherapie. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een inzichtgevende groepspsychotherapeutische behandeling.

deeltijdbehandeling
Mocht blijken dat ambulante behandeling onvoldoende helpt dan is het mogelijk om in deeltijdbehandeling te gaan. De deeltijdbehandeling bevindt zich in Heidezicht, ook op het terrein van Zon & Schild.

Iedereen die in behandeling is bij GGz Centraal Zon & Schild kan in aanmerking komen voor een psychodiagnostisch onderzoek.

waarom
redenen om zo’n onderzoek aan te vragen zijn:

 • Om meer zicht krijgen op uw mogelijkheden en beperkingen zodat we u een zo optimaal mogelijke behandeling kunnen bieden.
 • Er wordt weinig vooruitgang in de behandeling
 • we vermoeden dat er problemen zijn die tot nu toe weinig zijn uitgediept.
 • U vraagt zelf – in overleg met uw behandelaar – om een onderzoek om zicht te krijgen op uw capaciteiten en problemen.

wat is een psychodiagnostisch onderzoek?
Elk psychodiagnostisch onderzoek start met een specifieke vraag. Bijvoorbeeld een vraag naar uw persoonlijke eigenschappen, uw sterke en zwakke kanten of naar hoeveel druk u aan kunt. We kunnen ook informatie verzamelen over bijvoorbeeld uw intelligentie, geheugen, concentratievermogen, ruimtelijk inzicht en uw taalfunctie.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan in verschillende fasen van de behandeling plaats vinden:

 • In de beginfase om probleemgebieden te inventariseren.
 • In de onderzoeksfase om een gericht behandelplan te kunnen opstellen.
 • Tijdens de behandeling om de behandeling toe te kunnen spitsen op uw mogelijkheden.
 • Aan het einde van de behandeling om het effect van de behandeling te kunnen bepalen.

Tijdens het onderzoek kunnen we gebruik maken van verschillende methoden:

 • Een persoonlijk gesprek.
 • Een intelligentieonderzoek, bedoeld om uw capaciteiten in kaart te brengen.
 • Een neuropsychologisch onderzoek. Hierbij nemen we een aantal tests af om een indruk te krijgen van onder andere uw geheugen, de mate waarin u kunt plannen en organiseren en uw concentratievermogen.
 • Een persoonlijkheidsonderzoek. Door middel van vragenlijsten – en soms ook andere opdrachten – krijgen we zicht op uw eigenschappen en belangstelling.

het onderzoek
Een onderzoek bestaat vaak uit één of meer langere afspraken van bijvoorbeeld vier uur achter elkaar. Degene die het onderzoek bij u afneemt bespreekt met u hoeveel tijd er nodig is.

resultaten
In het psychologisch rapport geven we de resultaten van het onderzoek weer en beantwoorden we de vraagstelling. We bespreken de resultaten van het onderzoek met u in een adviesgesprek. Voor dit gesprek nodigen we uw behandelaar of degene die het onderzoek aangevraagd heeft ook uit. Na het adviesgesprek nemen we de resultaten op in uw dossier en zijn deze ook door uw behandelaar in te zien.

aanmelding
Uw behandelaar kan u bij de afdeling psychodiagnostiek aanmelden. Als u aan de beurt bent, ontvangt u een schriftelijke of telefonische uitnodiging voor een eerste afspraak.

kosten
Aan het psychodiagnostisch onderzoek zijn voor u (naast de eventuele eigen bijdrage van de zorgverzekering) geen kosten verbonden.

tip
Nog een tip: hebt u een bril, gehoorapparaat of andere hulpmiddel, neemt deze dan mee naar het onderzoek.

waar
Direct na binnenkomst in de hal van het Medisch Centrum slaat u linksaf. U kunt zich melden bij de balie aan uw linkerhand.

informatie
Nog vragen? Bel met 033 4609570.

Richt zich op mensen met een stemmings- of angststoornis, een bipolaire stoornis of een posttraumatische stressstoornis. We bieden hen cognitieve gedragspsychotherapie en interpersoonlijke psychotherapie, eventueel aangevuld met medicijnen. We vinden het belangrijk om veel uitleg te geven, ook aan uw naasten. Niet alleen over wat de stoornis inhoudt, maar ook hoe je ermee kunt omgaan en hoe je een terugval kunt voorkomen. Naast vaktherapieën en runningtherapie maken trainingen in communicatie, sociale vaardigheden, ADL en interpersoonlijk functioneren deel uit van ons behandelaanbod.

De crisiskamer bevindt zich in Kastanjehof de crisisdienst wekt vanuit het medisch centrum. Overdag werken we met een vast crisisteam bestaand uit een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een arts en een psychiater. Toegang tot de crisisdienst verloopt via de huisarts, maar ook de politie kan rechtstreeks contact opnemen.

wat is IHT?
Het Intensive Home Treatment-team biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het Intensive Home Treatment-team begeleidt ook patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. De overtuiging, dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie.

jeugd 
Fornese kinder- en jeugdpsychiatrie heeft – tijdens kantoortijden – een eigen crisisdienst. Buiten kantoortijden kan er voor jeugd een beroep worden gedaan op de crisisdienst Eemland.

Lees meer over de 24-uurs hulp bij crisis

meer op deze locatie

U vindt het Medisch Centrum op het terrein van Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit terrein bevinden, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4609609 (algemeen) en 033 4609500 (aanmelden)
Fax 033 4609513
 • huisartsen (telefoon 033 4609609)
 • medische administratie (telefoon 033 4609583)
 • behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen (telefoon 033 4609583)
 • psychodiagnostiek (telefoon 033 4609570)
> plattegrond Zon & Schild

folders