Op de locatie Zon & Schild bevindt zich het ‘medisch centrum’.

In dit gebouw zijn verschillende afdelingen ondergebracht. Zo hebben de huisartsen en de medische administratie hier hun onderkomen. Maar ook

In het medisch centrum op de locatie Zon & Schild  kunnen mensen met een persoonlijkheidsstoornis terecht voor ambulante behandeling.

Wij bieden een psychotherapeutische en /of farmacotherapeutische behandeling aan (jong)volwassenen met uiteenlopende problemen. Het kan gaan om heel uiteenlopende ernstige klachten die meestal voortkomen uit een verstoorde ontwikkeling. U loopt bijvoorbeeld telkens vast in relaties of u hebt zeer negatieve gevoelens over uzelf. Misschien hebt u daardoor geen vrienden, krijgt u snel ruzie of  voelt u zich onbegrepen en eenzaam. Ook kan het zijn dat u door uw perfectionisme of onvermogen om kritiek of conflicten te hanteren, problemen hebt in studie of werk. Of er is sprake van identiteitsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld of problemen met seksualiteit, bijvoorbeeld ten gevolge van traumatische ervaringen. Soms uiten de problemen zich in psychische klachten als depressiviteit, angsten, zelfbeschadiging of suïcidale gedachten. Of in lichamelijke klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, problemen met zelfzorg of met eten.

behandelmogelijkheden
Binnen de ambulante behandeling zijn  verschillende vormen mogelijkheden. Van een laag frequente steunend/structurerende behandeling, tot inzichtgevende psychotherapie. Ook is er de mogelijkheid deel te nemen aan een inzichtgevende groepspsychotherapeutische behandeling.

deeltijdbehandeling
Mocht blijken dat ambulante behandeling onvoldoende helpt dan is het mogelijk om in deeltijdbehandeling te gaan. De deeltijdbehandeling bevindt zich in Heidezicht, ook op het terrein van Zon & Schild.

Richt zich op mensen met een stemmings- of angststoornis, een bipolaire stoornis of een posttraumatische stressstoornis. We bieden hen cognitieve gedragspsychotherapie en interpersoonlijke psychotherapie, eventueel aangevuld met medicijnen. We vinden het belangrijk om veel uitleg te geven, ook aan uw naasten. Niet alleen over wat de stoornis inhoudt, maar ook hoe je ermee kunt omgaan en hoe je een terugval kunt voorkomen. Naast vaktherapieën en runningtherapie maken trainingen in communicatie, sociale vaardigheden, ADL en interpersoonlijk functioneren deel uit van ons behandelaanbod.

De crisiskamer bevindt zich in Kastanjehof de crisisdienst wekt vanuit het medisch centrum. Overdag werken we met een vast crisisteam bestaand uit een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, een arts en een psychiater. Toegang tot de crisisdienst verloopt via de huisarts, maar ook de politie kan rechtstreeks contact opnemen.

wat is IHT?
Het Intensive Home Treatment-team biedt hulp aan mensen die door hun psychiatrische problemen in crisis zijn of in crisis dreigen te raken en die zonder intensieve behandeling mogelijk opgenomen zouden moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis. Het Intensive Home Treatment-team begeleidt ook patiënten die na een opname naar huis gaan maar daarbij nog extra ondersteuning nodig hebben. De overtuiging, dat de patiënt beter thuis aan zijn herstel kan werken dan in een psychiatrisch ziekenhuis, is diep verankerd in deze visie.

jeugd 
Fornese kinder- en jeugdpsychiatrie heeft – tijdens kantoortijden – een eigen crisisdienst. Buiten kantoortijden kan er voor jeugd een beroep worden gedaan op de crisisdienst Eemland.

Lees meer over de 24-uurs hulp bij crisis

meer op deze locatie

U vindt het Medisch Centrum op het terrein van Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit terrein bevinden, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4609609 (algemeen) en 033 4609500 (aanmelden)
Fax 033 4609513
  • huisartsen (telefoon 033 4609609)
  • medische administratie (telefoon 033 4609583)
  • behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen (telefoon 033 4609583)
  • psychodiagnostiek (telefoon 033 4609570)
> plattegrond Zon & Schild

folders