In het gebouw Heidezicht op locatie Zon & Schild bevindt zich de deeltijdbehandeling voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Ook onze afdeling psychodiagnostiek is hier gehuisvest.

Bij de afdeling persoonlijkheidsstoornissen kunt u terecht met uiteenlopende ernstige klachten die voortkomen uit een verstoorde ontwikkeling. U loopt bijvoorbeeld telkens vast in relaties of u hebt zeer negatieve gevoelens over uzelf. Misschien hebt u daardoor geen vrienden, krijgt u snel ruzie of  voelt u zich onbegrepen en eenzaam. Ook kan het zijn dat u door uw perfectionisme of onvermogen om kritiek of conflicten te hanteren, problemen hebt in studie of werk. Of er is sprake van identiteitsproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, een negatief zelfbeeld of problemen met seksualiteit, bijvoorbeeld ten gevolge van traumatische ervaringen. Soms uiten de problemen zich in psychische klachten als depressiviteit, angsten, zelfbeschadiging of suïcidale gedachten. Of in lichamelijke klachten als hoofdpijn, slaapproblemen, problemen met zelfzorg of met eten.

Afhankelijk van uw hulpvraag kunt u van twee dagdelen tot drie dagen per week in behandeling. Aanvullend op deze deeltijdbehandeling kunt u verschillende modules volgen.

Binnen de deeltijdbehandeling zijn 4 verschillende groepen:

De  opnamevoorkomende deeltijdbehandeling (OVDB) is voor patiënten die in crisis zijn of die in het verleden in crisis zijn geweest, waarbij een crisissignaleringsplan noodzakelijk wordt geacht. Klik hier voor de folder over OVDB.
Duur: zes weken

Algemene groep: deze groep geeft mogelijkheid om te oriënteren op verdere behandeling. In deze groep is ruimte om de diagnostiek te verduidelijken. De behandeling richt zich op het verminderen van klachten door aanleren van vaardigheden. De behandeldoelen kunnen te maken hebben met het opbouwen van een dagstructuur en – als dat nodig is – het regelen van financiën/ huisvesting.
Drie dagdelen per week verdeeld over drie dagen.
Duur: ca. drie maanden.

Schemagroep: dit is een inzichtgevende psychotherapiegroep, gericht op het herkennen en veranderen van al langer bestaande gedrags- en belevingspatronen.
Twee dagen per week.
Duur: ca. zes maanden.

Ondersteundende psychotherapiegroep: dit is een inzichtgevende groepsbehandeling door middel van MBT methodiek (Mentalization Based Treatment). De behandeling richt zich op persoonlijke ontwikkeling door middel van het vergroten van inzicht in eigen handelen en dat van de ander. We staan stil bij gevoelens en emoties en hoe deze ons handelen beïnvloeden.
Drie dagen per week.
Duur: ca. zes maanden.

Klik hier voor de folder over MBT en Schematherapie.

Iedereen die in behandeling is bij GGz Centraal Zon & Schild kan in aanmerking komen voor een psychodiagnostisch onderzoek.

waarom
redenen om zo’n onderzoek aan te vragen zijn:

 • Om meer zicht krijgen op uw mogelijkheden en beperkingen zodat we u een zo optimaal mogelijke behandeling kunnen bieden.
 • Er wordt weinig vooruitgang in de behandeling
 • we vermoeden dat er problemen zijn die tot nu toe weinig zijn uitgediept.
 • U vraagt zelf – in overleg met uw behandelaar – om een onderzoek om zicht te krijgen op uw capaciteiten en problemen.

wat is een psychodiagnostisch onderzoek?
Elk psychodiagnostisch onderzoek start met een specifieke vraag. Bijvoorbeeld een vraag naar uw persoonlijke eigenschappen, uw sterke en zwakke kanten of naar hoeveel druk u aan kunt. We kunnen ook informatie verzamelen over bijvoorbeeld uw intelligentie, geheugen, concentratievermogen, ruimtelijk inzicht en uw taalfunctie.

Een psychodiagnostisch onderzoek kan in verschillende fasen van de behandeling plaats vinden:

 • In de beginfase om probleemgebieden te inventariseren.
 • In de onderzoeksfase om een gericht behandelplan te kunnen opstellen.
 • Tijdens de behandeling om de behandeling toe te kunnen spitsen op uw mogelijkheden.
 • Aan het einde van de behandeling om het effect van de behandeling te kunnen bepalen.

Tijdens het onderzoek kunnen we gebruik maken van verschillende methoden:

 • Een persoonlijk gesprek.
 • Een intelligentieonderzoek, bedoeld om uw capaciteiten in kaart te brengen.
 • Een neuropsychologisch onderzoek. Hierbij nemen we een aantal tests af om een indruk te krijgen van onder andere uw geheugen, de mate waarin u kunt plannen en organiseren en uw concentratievermogen.
 • Een persoonlijkheidsonderzoek. Door middel van vragenlijsten – en soms ook andere opdrachten – krijgen we zicht op uw eigenschappen en belangstelling.

het onderzoek
Een onderzoek bestaat vaak uit één of meer langere afspraken van bijvoorbeeld vier uur achter elkaar. Degene die het onderzoek bij u afneemt bespreekt met u hoeveel tijd er nodig is.

resultaten
In het psychologisch rapport geven we de resultaten van het onderzoek weer en beantwoorden we de vraagstelling. We bespreken de resultaten van het onderzoek met u in een adviesgesprek. Voor dit gesprek nodigen we uw behandelaar of degene die het onderzoek aangevraagd heeft ook uit. Na het adviesgesprek nemen we de resultaten op in uw dossier en zijn deze ook door uw behandelaar in te zien.

aanmelding
Uw behandelaar kan u bij de afdeling psychodiagnostiek aanmelden. Als u aan de beurt bent, ontvangt u een schriftelijke of telefonische uitnodiging voor een eerste afspraak.

kosten
Aan het psychodiagnostisch onderzoek zijn voor u (naast de eventuele eigen bijdrage van de zorgverzekering) geen kosten verbonden.

tip
Nog een tip: hebt u een bril, gehoorapparaat of andere hulpmiddel, neemt deze dan mee naar het onderzoek.

waar
Direct na binnenkomst in de hal van het Medisch Centrum slaat u linksaf. U kunt zich melden bij de balie aan uw linkerhand.

informatie
Nog vragen? Bel met 033 4609570.

meer op deze locatie

Heidezicht bevindt zich op het terrein van Zon & Schild. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit terrein bevinden, ga naar de pagina van Zon & Schild.

contactgegevens

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
Telefoon 033 4609583
Fax 033 4609513

folders

Folder OVDB  |  docx - 80kb