Het topreferent traumacentrum Transit biedt zorg aan cliënten met vroegkinderlijke traumatisering. Transit zit in gebouw Zonneweide op Veldwijk en is onderdeel van het centrum voor psychotherapie.

Cliënten met de volgende aandoeningen (of een vermoeden daarvan) kunnen bij ons terecht:

  • Complexe Post Traumatische Stress Stoornis (CPTSS)
  • Andere Gespecificeerde Dissociatieve Stoornis (AGDS), voorheen heette dit in DSM IV dissociatieve stoornis niet anders omschreven (DSNAO)
  • Dissociatieve Identiteit Stoornis (DIS)

Het behandelaanbod van Transit is zowel vanuit huis, ambulant, (regionaal) als intensief: deeltijd/ opname in kliniek (bovenregionaal).

Het centrum voor psychotherapie, waar Transit onderdeel van is, heeft een eigen website.
Kijk voor meer specifieke informatie hier op deze website

contactgegevens

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566555
Fax 020 7249702

folders