Juliana-Oord is ons centrum voor neuropsychiatrie en verslaving in Laren. We bieden ambulante behandeling aan, dan verblijft u thuis. We bieden ook behandeling in de kliniek, zowel kortdurend als langdurend (maximaal 8 weken). Deze behandeling is vooral gericht op de neuropsychiatrie en verslaving.

We hebben geen aparte detoxificatie afdeling, behalve de specifieke afdeling die bedoeld is voor kort verblijf (zie link onderaan). De detoxificatie en vervolgbehandelingen en Neuropsychiatrie en verslaving bieden we dus aan op de open opname afdeling. Tussentijds kijken we samen hoe het loopt en of we de behandeling moeten bijstellen. Vaak sluit de behandeling in Juliana-Oord aan op een al lopende andere behandeling. In dat geval betrekken wij de behandelaren ook bij uw opname. We vinden het belangrijk dat er goede nazorg is, ook als er voor opname nog geen andere lopende behandeling is.

Niet roken tijdens uw verslavingsbehandeling, zowel binnen als buiten het terrein!

Juliana-Oord is helemaal rookvrij. Dat betekent dat patiënten tijdens hun gehele verslavingsbehandelingsperiode niet meer mogen roken op het terrein van Juliana-Oord, maar ook niet buiten het terrein.
Voor bezoekers geldt dat zij niet mogen roken in de gebouwen en op het terrein. Lees hier meer over de achtergrond.

Heeft u last van vergeetachtigheid of moeite met concentreren? Of loopt u steeds vast op het plannen en organiseren van zaken? Merkt u daarnaast wellicht dat u geen controle meer heeft op uw alcohol- of middelengebruik? Gebruikt u vaker en in grotere hoeveelheden dan u van plan was en lukt het u niet dit zelfstandig te stoppen? Komt u door uw verslaving in de problemen op uw werk, op school, thuis of in relaties? Verzorgt u zichzelf minder goed, of gaat u lichamelijk achteruit?

Dan kan het zorgprogramma neuropsychiatrie de behandeling zijn die u nodig heeft. Dit zorgprogramma is ontwikkeld voor personen met problemen die te maken hebben met denkfuncties, vaak in combinatie met problematisch middelengebruik en/of psychiatrische problematiek.

Redenen voor hersenschade kunnen bijvoorbeeld zijn: traumatisch hersenletsel, dementie, schade door middelengebruik, etc. Mensen die hersenschade hebben opgelopen kunnen hiervan ernstige klachten ondervinden, zoals:

 • stemmingsproblemen, bijvoorbeeld somberheid of angst
 • veranderingen in gedrag, zoals ernstige lusteloosheid, snel gefrustreerd zijn, prikkelbaarheid, een kort lontje hebben, impulsief zijn of juist vlakker in emoties
 • karakterverandering
 • vermoeidheid
 • veranderingen in het denken, zoals problemen met het geheugen, aandacht en overzichtsproblemen

Tijdens de opname kunnen wij bovengenoemde klachten en mogelijke oorzaken daarvan onderzoeken. Dat noemen wij ook wel een neuropsychologisch onderzoek. Ons doel hierbij is u en uw omgeving adviezen mee te geven over hoe u met deze klachten om kunt gaan. Ook adviseren wij over passende vervolgzorg en kunnen we woonadviezen geven. Daarnaast bieden we ook een programma aan waarin u leert beter om te gaan met problemen in de denkfuncties.

Als er ook sprake is van verslaving, bestaat de eerste fase van de behandeling vooral uit ontgifting (detoxificatie). Als het gaat om verslavingsproblematiek, bieden we met name groepsgerichte cognitieve gedragstherapie (CGT). Of de training omgaan met verslaving. Bij deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen: u onderzoekt hoe uw gedachten samenhangen met uw gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u hoe u uw gedachten kunt ombuigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Bij Juliana-Oord bieden wij naast klinische behandeling ook ambulante en deeltijdbehandeling voor patiënten die bij voorkeur woonachtig zijn in de regio Gooi en Vechtstreek. Bij uitzondering kunnen patiënten die wonen buiten deze regio na overleg ook in aanmerking komen.

Ambulante behandeling houdt in dat u thuis blijft wonen en op afgesproken tijden naar Juliana-Oord komt voor behandelgesprekken. Bij deeltijdbehandeling woont u ook thuis, maar komt u voor uw behandeling een paar dagdelen naar de Mauritzhof.
De ambulante behandeling is bedoeld voor mensen die als hoofddiagnose verslaving hebben. Onze behandelmogelijkheden zijn:

 • ambulante detox
 • poliklinische contacten
 • (beeld)belcontacten
 • huisbezoeken
 • deeltijdbehandeling gericht op verslaving
  Deze deeltijdbehandeling vindt plaats op de Mauritzhof in Bussum op de dinsdag van 10.:30 – 16.00 uur. Er is ook een mogelijkheid tot alleen het volgen van groepsgerichte cognitieve gedragstherapie bij middelengebruik van 13.00 – 14.30 uur

Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie over het aanmelden, de behandelprocedures, het deeltijdprogramma, of voor overige vragen, kunt u contact met ons opnemen via teamambulant.juliana-oord@ggzcentraal.nl.

Voor vragen kunt u ook bellen naar:

 • Judith Klijn: 06-22652182 of
 • Frencis de Graaf: 06-82309196

Heeft u een psychiatrische aandoening en daarbij last van problemen met het geheugen? Merkt u dat u moeite heeft met overzicht of concentratie, bijvoorbeeld na een lange ziekteperiode of juist na behandeling? Lukt het daardoor niet goed om thuis te functioneren, of merkt u dat u na een opname in de ggz veel moeite heeft om de dagelijkse dingen weer op te pakken? Is uw conditie (lichamelijk of geestelijk) achteruit gegaan, en wilt u dit graag aanpakken om thuis weer uw draai te kunnen vinden?

Dan kan het zorgprogramma ‘neuropsychiatrische revalidatie’ de behandeling zijn die u nodig heeft. Dit zorgprogramma hebben wij ontwikkeld voor mensen die door of na een psychiatrische ziekte problemen ervaren met geheugen, plannen, overzicht, concentratie, en andere zogeheten ‘cognitieve functies’ van de hersenen.

Zowel psychische ziekten als de behandeling ervan kunnen problemen geven met deze cognitieve functies. Veel mensen met bijvoorbeeld een depressie, psychose of een bipolaire stoornis hebben in een ziekteperiode problemen met nadenken. En het kost tijd om beter te worden. In de tussentijd zijn mensen vaak nog opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, en kunnen juist door deze problemen niet goed naar huis.
Maar ook bijvoorbeeld elektroshocktherapie (ECT) – een behandeling voor depressie – kan als bijwerking geven dat mensen cognitieve problemen krijgen, waardoor ze langer in het ziekenhuis moeten blijven om te herstellen, terwijl de behandeling eigenlijk al klaar is. Of zijn mensen met deze klachten soms thuis, maar wil het dagelijks leven niet goed lukken en lukt het niet om bezigheden weer op te pakken.

Om aan deze problemen te werken, bieden wij een achtweekse opname aan bij Juliana-Oord. U volgt hierbij een intensief trainingsprogramma. Dit programma is gericht op cognitieve training. Op bewegen en het opbouwen van conditie. Daarnaast kijken we ook naar het aanleren van en oefenen in een gezonde leefstijl. Denk bijvoorbeeld aan dagelijks wandelen, gezond eten, samen koken, een gezond slaapritme. Ook oefenen wij met u sociale contacten. Na acht weken stopt de opname, en heeft u allerlei dingen geleerd en geoefend om ook thuis (of op een andere vervolgplek) verder aan uw gezondheid te kunnen werken.
Dit programma volgt u in een groep. Daarnaast heeft u wekelijks gesprekken met uw eigen arts, en zonodig met andere behandelaren.

Voor dit programma is het belangrijk dat u gemotiveerd bent om de training te volgen. Maar ook dat de cognitieve problemen die u heeft, naar verwachting nog kunnen verbeteren. Wij behandelen niet de psychische aandoening zelf. Als u bijvoorbeeld een depressie heeft die nog niet voldoende is behandeld, zal uw eigen behandelaar dit eerst behandelen. Dit programma begeleidt u bij het herstel na de ziekteperiode of als uw situatie stabiel is en problemen met conditie en cognitief functioneren voor u op de voorgrond staan.

Soms is een langdurig behandeltraject binnen Juliana-Oord niet per se nodig. Bijvoorbeeld als er alleen een vraag is naar een ongecompliceerde ontgifting van alcohol-, drugs- of medicijnenverslaving*. In dat geval is de kortverblijf afdeling van één tot twee weken een goede optie voor u.

* Een uitzondering hierop is een ontgiftingsvraag die te maken heeft met GHB.

De kortverblijf afdeling is ontwikkeld voor de volgende zorgvragen:

 • als kortdurende klinische uitbreiding van zorg nodig is, als aanvulling op een al bestaande ambulante behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld wanneer een behandeling bij een van onze FACT-teams vastloopt door het middelengebruik
 • als onthouding van alcohol, drugs of medicijnen niet een absoluut einddoel is. In dat geval richten wij ons bij kort verblijf op het beperken van (gezondheids)schade als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. Wij streven dan naar stabilisatie. Dat wil zeggen dat we ons richten op min of meer gecontroleerd gebruik. Acceptatie van het gebruik staat hierbij voorop. Een voorwaarde is dat er een terugkeergarantie is naar eigen woonruimte/ maatschappelijke opvang, en er een lopend behandeltraject is binnen een ambulant team
 • als onthouding van alcohol, drugs of medicijnen nodig is voor bijvoorbeeld een diagnostisch onderzoek of een behandeling
 • als u de ambulante deeltijdbehandeling van Juliana-Oord gaat volgen, maar u nog steeds gebruikt en er dus eerst een klinische ontgifting moet plaatsvinden.

Binnen Juliana-Oord werken wij herstelgericht vanuit de visie ‘positieve gezondheid’ van Machteld Huber. Dat wil zeggen: ‘Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven’. Dit komt bijvoorbeeld terug in de therapieroosters en in de behandelplannen. Aan de hand van de 6 pijlers van positieve gezondheid werk jij aan jouw herstel. Aan de gebieden in uw leven die voor u belangrijk zijn.

Deze 6 pijlers zijn:

 1. Mentaal welbevinden: ik voel me goed
 2. Zingeving: ik heb vertrouwen in mijn eigen toekomst
 3. Kwaliteit van leven: ik geniet van mijn leven
 4. Meedoen: ik heb goed contact met andere mensen
 5. Dagelijks functioneren: ik kan goed voor mezelf zorgen
 6. Lichaamsfuncties: ik voel me gezond en fit

Ons behandelteam bestaat uit psychiaters, verslavingsartsen, arts- assistenten (in opleiding), een klinisch neuropsycholoog, (GZ-)psychologen, verpleegkundigen, ggz-agogen, trainers, een huisarts, een geestelijk verzorger en een diëtiste.

Positieve gezondheid
Binnen het behandelteam werken we vanuit de visie op ‘positieve gezondheid’. Hierbij kijken wij breder naar herstel. Herstellen betekent overigens niet per se hetzelfde als genezen.
Wij zien herstel als een persoonlijk proces waarin u probeert de draad weer op te pakken. Uw leven weer inhoud en richting te geven.
Naast herstellen van een verslaving kijken we in de behandeling ook naar herstel op andere gebieden. Denk daarbij aan:

 • herstel van het dagelijks functioneren
 • lichamelijk herstel
 • herstel van maatschappelijk functioneren
 • en zingeving.

We weten dat het niet gemakkelijk is, maar wij als behandelteam hebben vertrouwen in uw herstel. We streven ernaar om uw verwijzer en/of nazorginstantie zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. Wij laten hen – in overleg met u natuurlijk -aansluiten bij evaluatie-momenten. Zo hopen we dat de zorg thuis straks ook zo goed mogelijk is afgestemd op uw mogelijkheden en behoeften.

Hoe en waar kunt u uw patiënt aanmelden/verwijzen?

Voor de aanmelding is altijd een verwijsbrief nodig:

 • u verwijst uw patiënt bij voorkeur ZorgDomein
 • bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier
 • deze kunt u downloaden op deze pagina: www.ggzcentraal.nl/verwijzen
 • vul hem vervolgens volledig in en stuur hem per beveiligde e-mail naar: aanmeldingengooienvecht@ggzcentraal.nl
 • een verwijzing per post kunt u sturen naar:
  GGz Centraal locatie Rembrandthof
  t.a.v. aanmeldbureau Gooi en Vechtstreek
  Postbus 219
  1200 AE Hilversum
  Telefoonnummer: 035 6557555
 • u kunt alle informatie voor verwijzers altijd nalezen op deze pagina

Proces na verwijzing
Wij beoordelen de verwijzing. Als alle benodigde informatie aanwezig is en wij geen contra-indicaties zien voor een intakegesprek of opname, nodigen wij de patiënt uit voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek kijken wij of een opname bij Juliana-Oord het meest passend en/of geschikt is voor de persoonlijke situatie en hulpvraag van de patiënt. Bij aanname van de patiënt maken wij meteen een concept behandelingsplan aan.

Wanneer is Juliana-Oord niet de beste plek voor een verwijzing?

 • GHB gebruik
 • agressie en impulsdoorbraken
 • ernstige suïcidaliteit
 • een psychose die al lange tijd gaande is
 • geen motivatie
 • onvoldoende beheersing Nederlandse taal
 • dakloosheid
 • afwezigheid ambulante verslavingsnazorg
 • ADL-afhankelijkheid
 • complexe somatische problemen; een detoxopname op de PAAZ of een High Care Detox is dan meer aangewezen
 • indicatie gesloten opname
 • een dwangmaatregel

Uw betrokkenheid tijdens opname
Wij hechten veel waarde aan uw betrokkenheid tijdens en na de opname. Dit om samen de zorg zoveel mogelijk af te stemmen aan de behoeften en mogelijkheden van de patiënt, ook in de eigen omgeving. U bent meer dan welkom om aan te sluiten bij evaluatiegesprekken. Tijdens de opname zal één van onze behandelaren contact met u leggen om u hiervoor uit te nodigen.

Wachttijden
Binnen de geestelijke gezondheidszorg is sprake van wachttijden. Een actueel overzicht van de wachttijden van Juliana-Oord vindt u hier.

Hoe ziet een dag eruit?

 • ontbijt: 8.15 uur
 • dagopening: 8.45- 9.15 uur
 • start programmaonderdelen: 9.30 uur
 • lunch: 12.15 uur
 • vervolg programma: 13.00 uur
 • dagsluiting: 16.30 uur
 • avondmaaltijd: 18.00 uur

Wat zijn de bezoektijden?
Op werkdagen:

 • van 19.00 -21.30 uur

In het weekend:

 • van 9.30 – 12.00 uur
 • van 13.00 -1 8.00 uur
 • van 19.00 – 21.30 uur

Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.

Wat moet ik meenemen/thuislaten?
U neemt zelf kleding, toiletspullen, mobiele telefoon, ID bewijs en evt. laptop of andere elektronica mee. Linnengoed en dekbed zijn aanwezig.

Borg
Wij vragen 20 euro borg voor de kamersleutel. Bij ontslag krijgt u dat bedrag terug.

Mag ik gedurende de opname naar huis?
Over het algemeen geldt het volgende:

 • het eerste weekend blijft u in de kliniek
 • het tweede weekend kunt u een dag met verlof
 • vanaf het derde weekend kunt u één nacht met verlof

Uitzonderingen zijn in overleg mogelijk.

Is er contact met mijn familie/naasten en mijn verwijzer?
Wij stellen contact met uw familie/naasten en verwijzer zeer op prijs. Tijdens uw opname vinden meerdere evaluatiemomenten plaats. U kunt uw familie/naasten, verwijzer en verdere betrokken begeleiders hiervoor uitnodigen.

Hoe ziet een kamer eruit?
U krijgt een eenpersoonskamer. Daarin staat een bed, kledingkast, bureau en er is een eigen doucheruimte met toilet.

Hoe zijn de maaltijden geregeld?
Van maandag tot vrijdag regelen wij de maaltijden.
In het weekend is het de bedoeling dat de afdelingen zelf koken. De boodschappen kunt u samen in het centrum van Laren doen.

Hoe ziet de omgeving eruit?
Juliana-Oord ligt aan de rand van Laren op een overgangsgebied van bos naar hei, op loopafstand van het dorp. Er zijn fietsen beschikbaar.

Is er Wi-Fi?
Er is Wi-Fi aanwezig. U kunt de code hiervoor krijgen.

Meer weten over de regio Gooi en Vechtstreek?
Bekijk dan onze regiopagina.

Meer informatie
aanmelden en verwijzen
wachttijden Gooi en Vechtstreek
kosten

contactgegevens

Leemzeulder 35
1251 AM Laren
Telefoon 035 5390411

folders