Met ingang van maandag 3 oktober is heel Juliana-Oord rookvrij. Dat betekent dat patiënten en bezoekers per 3 oktober 2022 ook niet meer mogen roken in en op het terrein van Juliana-Oord (medewerkers mochten het al niet meer). Daarmee heeft Juliana-Oord de primeur als eerste locatie van heel GGz Centraal voor iedereen rookvrij te zijn.

Waarom?
Medewerkers, patiënten, bezoekers en studenten hebben recht op een gezonde werk-, zorg-, en leeromgeving. Daarnaast staat inmiddels ook zonder twijfel vast dat stoppen met roken – naast de bekende positieve effecten op de lichamelijke gezondheid – leidt tot vermindering van verschillende psychiatrische klachten.
Een groot deel van onze patiënten is opgenomen vanwege een stoornis in het gebruik van alcohol en/of een ander middel. Voor deze groep geldt ook dat de kans op een terugval het kleinst is als zij met alle middelen tegelijk stoppen. Vandaar ook onze boodschap: ‘alles tegelijk’!
We zijn ervan overtuigd dat we met een rookvrij terrein onze patiënten een gezondere en meer effectieve behandelomgeving kunnen bieden. Onze cliëntenraad ondersteunt dit initiatief.

Hoe?
Het is van groot belang dat onze patiënten goede behandeling krijgen voor stoppen met roken. Op Juliana-Oord is hier een uitgebreid behandelprogramma voor. Met onder meer een effectief gebleken training stoppen-met-roken, en – als het nodig is – ondersteuning met medicijnen.