Op de locatie aan de Havenstraat kunnen volwassenen terecht voor ambulante behandeling van psychische of psychiatrische problemen.  Ook mensen met verslavingsproblemen kunnen hier worden behandeld (ambulant).

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Als u medicatie nodig hebt, schrijft een arts dit voor. Soms is het zinvol om de partner bij de behandeling te betrekken. Dit gebeurt alleen als dat nodig is én uitsluitend na overleg met u.

psychiatrie & verslaving

Psychiatrie & verslaving biedt zorg aan mensen met verslavingsproblemen, eventueel in combinatie met een andere psychiatrische aandoening. Bij psychiatrie & verslaving kunnen mensen, in de leeftijd 18 tot 65 jaar, terecht die problemen hebben met alcohol, drugs, slaap- of kalmeringsmiddelen of gokken.
Op deze locatie bieden wij poliklinische behandelingen.

Een poliklinische behandeling is gericht op het veranderen van de levensstijl, om grip te krijgen en te houden in de huidige situatie.
Net als bij behandelingen voor andere psychische problemen wordt ook een verslaving behandeld met vormen van gesprekstherapie en medicatie.
Daarnaast worden doelstellingen ook op een praktische manier aangepakt, waarbij de behandelaar een ondersteunende rol heeft.
De methoden van deze behandelingen zijn wetenschappelijk onderzocht en zijn toepasbaar op verschillende soorten behandelingen voor dubbele diagnose problematiek.

De poli psychiatrie & verslaving is bereikbaar op één centraal telefoonnummer: 0341 566700.

contactgegevens

Havenstraat 7a
3861 VS Nijkerk
  • telefoon ambulante behandeling: 033 2542430
  • telefoon psychiatrie & verslaving: 0341 566700

folders