Op de Johanniterlaan 8 staat het kantoor van ons FACT-team Harderwijk.

FACT-teams behandelen en begeleiden mensen die een ernstige psychiatrische aandoening hebben in combinatie met problemen op andere levensterreinen (wonen, werken, sociale contacten, financiën etc.). Deze behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt.
Meer informatie over FACT

andere FACT-teams

Wilt u weten welke andere FACT-teams er werken in GGz Centraal? Ga naar  ‘waar vindt u ons’en zoek op ‘FACT’

contactgegevens

Johanitterlaan 8
3841 DT Harderwijk
Telefoon 0341 565370 en 0341 566622
Openingstijden: van 8:30 tot 17.00 uur.