Een bijzonder jaar, 2020. De Covid-pandemie bepaalde voor een groot deel ieders leven. Toch gingen veel dingen ook ‘gewoon’ door. Al was het onder soms bijzondere en uitdagende omstandigheden. In dit jaaroverzicht een korte terugblik op dit bijzondere jaar. In de jaarcijfers tonen we de resultaten in cijfers. En we vroegen de directies naar een korte terugblik en vooruitblik.

jaaroverzicht

Hier kun je ons ‘jaaroverzicht 2020‘ lezen.

jaarcijfers

Ben je vooral geïnteresseerd in de cijfers?
Bekijk dan onze ‘jaarcijfers 2020‘.

terugblik en vooruitblik per RVZe

Gooi & Vechtstreek: ‘De patiëntenreis is in onze plannen en ontwikkelingen de bril waardoor wij kijken. De entree, waar de reis begint, is inmiddels goed gestart. We behandelen klachtgericht en gekaderd om cliënten snel te kunnen helpen en om de patiëntenreis goed maar ook kort te houden. Met verbindende ambassadeurs werken we continu aan verbeteringen. Onze regio bruist van de innovaties en de uitvoering daarvan!’
Oswald Bloemen en Eric de Vos, directie

Flevoland: ‘Behandelen doen we samen, dat blijft ons credo in alle ontwikkelingen. Een herstelgerichte benadering, dichtbij en samen met naasten en netwerkpartners. Zo intensiveerden we netwerkpsychiatrie, namen deel aan het stedelijk integraal team en aan het project samen sterker in de wijk. En samen met andere aanbieders werken we in de polder aan het terugdringen van de wachttijden. Elkaar kennen en weten te vinden is daarbij de belangrijkste sleutel.’
Saskia van der Wouden en Frits Liefferink, directie

Veluwe & Veluwe Vallei: ‘Wij zijn nog meer gaan samenwerken met de ketenpartners. De ambulante teams hebben een generieke poli ontwikkeld waardoor verwijzers makkelijker kunnen verwijzen en cliënten sneller bij ons terecht kunnen. Daarnaast profileren we ons op hoog complexe zorg en willen we het aanbod van het Centrum voor Psychotherapie gaan uitbreiden. Bij het Centrum voor Ouderenpsychiatrie is een nieuwe, specialistische behandeling voor moeilijk te behandelen depressies gestart.’
Douwe van der Heiden en Leen Kievit, directie

Eemland: ‘De herstelgerichte cliëntreis bepaalt ons handelen. We werken daarbij volgens de ART-methode. Daarnaast hebben we de transmurale keten verder ingericht en daarbij onze externe partners betrokken. We zitten volop in de voorbereidingen voor nieuwbouw en renovatie. Samen met de collega’s van de medische administratie bouwen we aan een toekomstgerichte administratie. Wij hebben vertrouwen in de toekomst.’
Marjolein Boshuisen en Dienke Hedemann, directie

Fornhese / Emerhese: ‘Wij zijn verder gegaan met het verbinden in netwerken. Met de wijkcentra, de centra voor jeugd en gezin en netwerkpartners. Voorbeelden zijn FACT-jeugd, het Onderwijs-Jeugdarrangement, de Breed Spectrum Aanbieders en andere samenwerkingsverbanden. En we zoeken de verbinding met de volwassenen ggz. Aanbestedingen en gemeentelijk overleg over de financiering vragen ook de nodige aandacht. Belangrijke speerpunten zijn verder het ontwikkelen van de zorg voor getraumatiseerde kinderen, de kliniek en IHT. Binnen Emerhese is een visiedocument voor de klinische zorg geschreven. Dit is richtinggevend voor de komende jaren.’
Matthijs Bogaerts en Jan Laterveer, directie