GGz Centraal heeft de afgelopen periode aan een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitplan gewerkt voor het Zorgpark Veldwijk. Beide plannen zijn een nadere uitwerking van het Masterplan Veldwijk dat de gemeenteraad van Ermelo eind 2019 heeft vastgesteld. De plannen zijn in concept gereed en delen we nu met de omgeving. Vanwege de coronamaatregelen kiezen wij ervoor – in afstemming met de gemeente Ermelo – de plannen digitaal te delen.

De plannen zijn in te zien via: www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk
onder het kopje toekomstplannen zorgpark Veldwijk

Nieuwe zorgfuncties
Wij concentreren onze zorgvoorzieningen in het Zorgpark. Naast de bestaande zorggebouwen, boerderij De Heuvel en het monumentale pand De Wissel, voegen we nieuwe zorgfuncties toe. Dit is nodig om goede en toekomstbestendige zorg te kunnen bieden aan onze cliënten. Het Zorgpark Veldwijk ligt in de zuidwesthoek van Veldwijk. Op de kaart is dit gebied weergegeven.

Wat vindt u van de plannen?
We verwachten dat de gemeentraad voor de zomer een besluit neemt over de plannen.
We horen graag wat u van de plannen vindt. Op de website www.ggzcentraal.nl/toekomstveldwijk is gelegenheid om uw reactie achter te laten via een digitaal reactieformulier. Dit kan tot en met 15 april. Ingekomen reacties kunnen we zodoende nog meenemen in de plannen, voordat we deze ter besluitvorming aan de gemeente aanbieden.

Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitplan leggen we medio april 2021 ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo. We verwachten dat de gemeenteraad voor de zomer van 2021 een besluit neemt over de plannen.