Zorgpark Veldwijk is een bijzondere omgeving in het zuidwestelijk deel van het oude landgoed. De locatie is rijk aan mooie bomen, groene vergezichten en oude monumenten. Zoals boerderij de Heuvel en parkvilla de Wissel.

GGz Centraal heeft een nieuw stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan gemaakt voor de toekomst van het Zorgpark. Deze plannen zijn inmiddels vastgelegd in het bestemmingsplan Zorgpark Veldwijk. We handhaven de sporen uit het verleden en vullen dit aan met groen, passende gebouwen en betere paden en wegen. Samen vormen zij een groen en landschappelijk geheel dat een optimale omgeving biedt voor zorgverlening. GGz Centraal wil in dit gebied enkele nieuwe zorggebouwen realiseren die we zorgvuldig inpassen in de groene omgeving. Daarnaast bieden we (beperkt) ruimte voor wonen. Onder andere bij de herbestemming van de oude monumenten.

Het Zorgpark is primair de leefwereld van de cliënten. Het gebied behoudt haar open en toegankelijke karakter. Ook voor buitenstaanders en omwonenden. Centraal in het gebied komt een park dat ruimte biedt aan verblijf en ontmoeting. Het park is rijk aan diverse voorzieningen en leuke plekken. Het rustige en landschappelijke karakter blijft daarbij gehandhaafd. Mede dankzij de landschappelijke inpassing van wegen en parkeerplaatsen. In het stedenbouwkundig plan is daarnaast veel zorg besteed aan het groen en aan duurzaamheid.

Het stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan is in juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo. U kunt het hier downloaden. GGz Centraal heeft in de maanden maart en april 2021 gevraagd naar uw reactie op het stedenbouwkundig plan d.m.v. een reactieformulier. Alle 9 ingekomen vragen en reacties zijn door ons persoonlijk beantwoord en waar nodig verwerkt in de plannen. De beantwoording is hier te lezen.

Het bestemmingsplan

Om de herontwikkeling van het Zorgpark mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente heeft hiervoor het ontwerpbestemmingsplan ‘Zorgpark Veldwijk’ opgesteld. In dit ontwerpbestemmingsplan zijn de functies uit het stedenbouwkundig plan vertaald in bestemmingen en bijbehorende juridische regels en bouwregels. Er zijn dus geen nieuwe functies toegevoegd. Ook is het Beeldkwaliteitplan Zorgpark Veldwijk aangepast. Het nieuwe bestemmingsplan is onherroepelijk vastgesteld in november 2022.

Ontwerpen nieuwbouw zorg

Het eerste nieuwe gebouw dat we gaan realiseren is de kliniek voor ouderen. Met het ontwerpteam van GGz Centraal hebben we het ontwerp uitgewerkt voor het gebouw en de tuin. De kliniek voorziet in een veilige woonplek voor ouderen die intensieve psychiatrische en lichamelijke zorg nodig hebben.
Naast de kliniek voor ouderen werken we ook aan het ontwerp voor vier andere gebouwen: de kliniek met o.a. High Intensive Care, Werk Centraal met daarbij een kiosk (dagbesteding) en het Bruisend Hart (dagbesteding, therapiefuncties, kantoorruimte en een restauratieve voorziening).

Buitenruimte

Wat betreft het herontwerp van de buitenruimte zijn we bezig met het afronden van de ontwerpen. Planning is dat de start van de aanleg van de nieuwe weg voor de zomer in 2023 zal beginnen. De sloop van de Oosterhoorn staat medio 2024 op de planning, als de nieuwbouw ouderen klaar is.