Natuur is een belangrijke kernwaarde van Veldwijk. De aanwezigheid van het vele groen, de bomen en verschillende diersoorten zijn kenmerkend voor ons landgoed. Bij de ruimtelijke inpassing van het stedenbouwkundig plan voor het Zorgpark, hebben wij zorgvuldig gekeken hoe wij deze aanwezige natuurwaarden kunnen behouden en versterken. Voor belangstellenden organiseert GGz Centraal een informatieavond die specifiek gericht is op ecologie, bomen en natuurinclusief ontwikkelen in het Zorgpark Veldwijk. De gegevens over de bijeenkomst vindt u onderstaand. Wij nemen u graag mee in onze plannen en de maatregelen die wij treffen om op zorgvuldige wijze invulling te geven aan de natuur op Zorgpark Veldwijk.

Locatie: Beukenrode, restaurant (gelegen op Veldwijk)
Adres: Veldwijk 75, Ermelo
Datum: maandag 5 september 2022
Inloop: vanaf 19.15 uur (start om 19.30 uur)
Meer informatie

toekomstveldwijk.nl