over ons

GGz Centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in het midden van het land.

Wij behandelen, begeleiden en ondersteunen mensen met psychische problemen opdat zij de regie over hun eigen leven kunnen houden. We bieden onze zorg zo dicht mogelijk bij onze patiënten aan. We hebben een breed, toegankelijk behandelaanbod dat aansluit bij de zorgbehoefte van onze cliënten.

GGz Centraal is ontstaan uit een fusie tussen Symfora en Meerkanten. Door de fusie kunnen we de complexe en groeiende zorgvraag beter beantwoorden. Ons werkgebied strekt zich uit over Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Oostelijk Utrecht, Veluwe & Veluwe Vallei. Jaarlijks behandelen we ongeveer 40.000 cliënten.

Onze patiënten worden meestal verwezen door de huisarts. Ons behandelaanbod sluit aan bij de zorg van de huisarts. Wij streven naar lokaal herkenbare en toegankelijke zorg en bieden deze aan binnen behandelprogramma’s.

Om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen werken wij intensief samen met de algemene ziekenhuizen, de RIAGG, de forensische psychiatrie, de verslavingszorg en de RIBW-instellingen.

In maart 2011 is 'mijn begin naar meer' verschenen. Hierin hebben wij samengevat wat we met GGz Centraal willen uitstralen. Ook kunt u hierin een overzicht van al onze 'merken' terugvinden.

leveringsvoorwaarden
GGz Centraal biedt hulpverlening conform de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van patiënt en zorginstelling en geven duidelijkheid over wat patiënten en hun familieleden kunnen verwachten wanneer zij een behandelovereenkomst aangaan. 
Zowel de publieksversie als de uitgebreide versie van de leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden: 

- publieksversie leveringsvoorwaarden ggz
- uitgebreide versie algemene leveringsvoorwaarden ggz 

contact
Algemene adresgegevens:
GGz Centraal
Utrechtseweg 266
3818 EW  Amersfoort
Postbus 3051
3800 DB Amersfoort
telefoon 033 4609609
fax 033 4650463

Meer informatie vindt u op onze contactpagina.