Jaarlijks legt GGz Centraal verantwoording af over het gevoerde beleid.

In 2018 maakten we geen het bestuursverslag – voorheen het jaardocument maatschappelijke verantwoording zorg. We blikken in een jaaroverzicht en met jaarcijfers terug op het afgelopen jaar.

Herstelgericht werken, leefstijl, samenwerking in de acute psychiatrie, het cliëntenpanel. Zomaar een greep uit initiatieven en projecten die in 2018 in GGz Centraal op de kaart zijn gezet.

Hierover en meer kunt u lezen in ons jaaroverzicht 2018.

Bent u vooral geïnteresseerd in de cijfers?
Bekijk dan onze infographic jaarcijfers 2018.
Of lees de jaarrekening 2018.