Jaarlijks verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid. We blikken hier terug in een jaarverslag waarin ook de jaarrekening is opgenomen.

Met elkaar, doelgericht en betrokken! Een terugblik op 2023.

Het jaar 2023 heeft opnieuw in het teken gestaan van onze onveranderde missie: het bieden van hulp aan mensen die ernstig in hun functioneren worden beperkt door een mentale stoornis of kwetsbaarheid. Net als onze voorgangers, blijft GGz Centraal zich inzetten om deze kernwaarde te verwezenlijken. 

Met dit jaarverslag blikken we terug op het afgelopen jaar. De coronaperiode heeft ons opnieuw bewust gemaakt van het belang van onze missie. Het was een tijd waarin we, ondanks voortdurende ontwikkelingen en moeilijkheden, vastbesloten bleven om onze zorgverlening op peil te houden. Dit hebben we vastgehouden in 2023 en we hebben met al onze collega’s dit weer waar weten te maken.

Lees hier het jaarverslag 2023 >>

Verantwoording onkosten raad van bestuur

We vinden het belangrijk open te zijn over de (persoonlijke) onkosten van de raad van bestuur. Daarvoor hebben wij beleid opgesteld in samenspraak met onze raad van toezicht. Dat beleid hebben we vastgelegd in deze notitie. Elk jaar publiceert GGz Centraal een overzicht van gemaakte onkosten door de RvB dat in lijn is met het NVZD-modelbeleid. In dit overzicht zijn de onkosten van de raad van bestuur over 2023 te lezen.

ANBI verklaring

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Hier vindt u onze ANBI-verklaring.