Jaarlijks legt GGz Centraal verantwoording af over het gevoerde beleid.

Dit gebeurt in de vorm van een bestuursverslag en een jaarrekening. Lees het bestuursverslag 2017.

Het bestuursverslag en de jaarrekening worden bij het ministerie van WVS (www.jaarverslagenzorg.nl) gedeponeerd. Kijk – ook voor voorgaande verslagen – op de site  www.jaarverantwoordingzorg.nl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.