Jaarlijks verantwoorden wij ons over het gevoerde beleid. We blikken hier terug in een jaaroverzicht en met jaarcijfers over het afgelopen jaar Ook vindt u hier onze ANBI verklaring terug.

Met elkaar, doelgericht en betrokken! Een terugblik op 2022.

Met dit jaaroverzicht blikken we terug op het afgelopen jaar. We tonen bondig onze belangrijkste prestaties en gegevens.
Prestaties leveren wij in gezamenlijkheid. Met alle collega’s die zich – met de weerslag van corona – extra hebben ingespannen voor psychisch kwetsbare mensen. In een jaar met interessante ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en (digitale) innovatie.

Lees hier het jaaroverzicht 2022.

ANBI verklaring

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Hier vindt u onze ANBI-verklaring.