Op onze locatie de Meregaard in Almere kunnen volwassenen en ouderen terecht voor een breed behandelaanbod. Naast ambulante behandeling behoort ook klinische opname voor mensen met acute psychiatrische problematiek tot de mogelijkheden.

Ambulante behandeling bestaat meestal uit het regelmatig voeren van korte gesprekken met een hulpverlener. Als u medicatie nodig hebt, schrijft een arts dit voor.  We bieden zorg op maat.

behandelprogramma’s

Dit  behandelprogramma biedt individuele therapie, groepstherapie en deeltijdbehandeling; zo kunnen we behandeling op maat bieden passend bij de ernst van de psychiatrische stoornis. De behandeling kan inzichtgevend of structurerend van aard zijn. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit mensen met ADHD, persoonlijkheidsstoornissen, stemmingsstoornissen, angststoornissen, traumagerelateerde problematiek.

In Flevoland zijn op dit moment drie teams werkzaam volgens de FACT-methodiek. Mensen die ten gevolge van hun psychiatrische ziekte langdurig moeite hebben in hun dagelijks functioneren krijgen van deze teams psychiatrische behandeling op maat. De doelgroep bestaat bijvoorbeeld uit mensen met schizofrenie, een ernstige bipolaire stoornis of een persoonlijkheidsstoornis.  Lees meer over FACT.

Binnen dit programma bieden wij behandeling op het gebied van gerontopsychiatrie, cognitieve stoornissen (geheugenpoli) en psycho-organische stoornissen. We hanteren  in principe de leeftijdsgrens van 65 jaar of ouder. We behandelen zowel ambulant als klinisch.

Dit behandelprogramma is een regionale psychiatrische dienst voor heel Flevoland. Het omvat  hulp bij crisis, acute deeltijdbehandeling en klinische behandeling.  
Lees meer over de crisisdienst.

Binnen 24-uurs acute psychiatrie beiden wij intensive hometreatment (IHT) aan.
Patiënten die ten gevolge van acute psychiatrische problematiek misschien wel opgenomen zouden moeten worden, kunnen door middel van intensive home treatment (IHT) toch succesvol thuis worden behandeld.
Lees meer over IHT

kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie

Als blijkt dat u tijdelijk intensieve behandeling en verzorging nodig hebt, dan kunt u bij de Meregaard worden opgenomen. Wij werken niet alleen aan het verminderen van de psychische en lichamelijke problemen, maar ook – als dat nodig is – aan het verbeteren van uw zelfredzaamheid en mobiliteit.

NB In de Meregaard hebben wij alléén een kliniek voor 24-uurs acute psychiatrie.

bezoektijden kliniek

maandag t/m vrijdag

  • 16.15 uur – 17.15 uur
  • 19.00 uur – 21.00 uur

zaterdag, zondag en erkende feestdagen

  • 10.30 uur – 12.00 uur
  • 14.00 uur – 16.00 uur
  • 19.00 uur – 21.00 uur

contactgegevens

Boomgaardweg 12
1326 AD Almere
Postbus 1589
1300 BN Almere
Telefoon 036 5210200
Fax 036 5353901
Openingstijden gebouw: maandag tot en met vrijdag van 8.15 - 16.45 uur