Werken met borderline: spannend? Dynamisch!’ HYPE heeft in juli de jaarlijkse Themaochtend Zin & Onzin over borderline weer georganiseerd voor ketenpartners. Twee jaar moesten we wachten maar dit jaar mochten we weer los. Met dank aan alle aanwezigen voor de input en vragen.

We ontmoeten iedereen graag weer op ons symposium op 6 oktober 2022! Noteer die datum alvast in de agenda.

We gingen van start met een korte introductie door Christel Hessels. Daarna werd de groep gesplitst in drie groepen om workshops te volgen.

In de eerste workshop ‘Borderline onder 18 jaar?’ werd aandacht besteed aan de diagnostiek naar (borderline) persoonlijkheidsstoornissen. Er kwamen interessante vragen naar voren. Zoals over het diagnosticeren van jongeren onder de 18 jaar. Of de vorm van diagnostiek naar persoonlijkheidsstoornissen en het belang van het betrekken van het systeem.

Dat sloot aan bij de tweede workshop. ‘Relationeel denken met ouders’. Hierbij werd aandacht besteed aan samenwerken met ouders bij jongeren met (kenmerken van) borderline. Zicht krijgen op patronen die spelen tussen jongeren en hun ouders/systeem kan bijdragen aan de behandeling van jongeren.

De derde workshop ‘In een impuls: impulsiviteit en borderline bij jongeren’ werd vanuit wetenschappelijke hoek benaderd, met een vertaling naar de praktijk. Verschillende vormen van impulsiviteit werden door aanwezigen herkend en er werden voorbeelden met elkaar gedeeld.

De ochtend werd afgesloten met ‘take home messages’ en reacties en vragen van de deelnemers. Het was een inspirerende en leerzame ochtend waarin uitwisseling centraal stond.

Symposium ‘Nieuwe perspectieven op zorg’ op donderdag 6 oktober 2022.