Een nieuwe persoonlijke aanpak waarbij we zo goed mogelijk gebruik maken van gedetailleerde data en nieuwe methodieken om deze data te verzamelen en te analyseren. Dat is wat we nastreven bij de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen.

Samen met Muriel Hagenaars richten de onderzoeken zich op het optimaliseren van de zorg en de ontwikkeling van nieuwe interventies. Deze interventies zijn gericht op het vergroten van inzicht en de eigen regie van de patiënt. Het zijn gepersonaliseerde interventies waarbij we optimaal gebruik maken van gedetailleerde data en nieuwe methodieken om deze data te verzamelen, te analyseren en te visualiseren.
Dit zijn projecten waarbij we bij uitstek een netwerk met diverse externe samenwerkingspartners aangaan. Er zijn namelijk veel verschillende disciplines nodig die allemaal hun eigen deskundigheid hebben. Al die deskundigheden willen we graag verbinden om tot het beste resultaat te komen. Zo werken we in dit onderzoek nauw samen met onder andere Methoden en Statistiek (Universiteit Utrecht), de TU-Eindhoven en de Rijksuniversiteit Groningen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het onderzoek naar het verbeteren van het crisissignaleringsplan (CSP).

Waarom doen wij onderzoek bij persoonlijkheidsstoornissen?

Barbara Montagne en Muriel Hagenaars leggen het graag uit in het filmpje hieronder.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

CSP-DNA Studie

We onderzoeken in deze studie of het vergroten van inzicht in het klachtenbeloop tijdens crises tot snellere herkenning en andere copingmechanismen leidt bij crisisgevoelige mensen die bekend zijn met een persoonlijkheidsstoornis.
We weten uit analyses dat het inzetten van een crisissignaleringsplan patiënten kan helpen om niet in crisis te raken. Daarmee kunnen we veel (gedwongen) opnames voorkomen.

Aan de andere kant profiteert slechts een klein deel van onze patiënten van een crisissignaleringsplan. Dit heeft ermee te maken dat het opstellen van zo’n plan veel inzicht vereist in de eigen klachtenpatronen.
Om de effectiviteit van een crisissignaleringsplan te verhogen is het noodzakelijk om het inzicht in de persoonlijke crisis en de onderliggende mechanismen bij de patiënt te verhogen. Daarom brengen we het beloop en de samenhang van onderliggende klachten in kaart. Klachten die samenhangen met het ontstaan van een crisis. Hierdoor krijg je veel informatie over de klachten en het verloop ervan ván en vóór een patiënt. Ook geeft dit aanknopingspunten voor behandeling.

Wil je meer weten? Bekijk dan de filmpjes hiernaast.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Op afstand en toch dichtbij

Dat is wat wij beogen te bereiken. Monitoring op afstand krijgt na de coronaperiode veel aandacht op verschillende gebieden in de zorg. En dat is gelukkig ook zo binnen de geestelijke gezondheidszorg, waar bijvoorbeeld een grote categorie patiënten met ernstige psychische aandoeningen (EPA) langdurig in behandeling is.

Huisbezoeken bij EPA-patiënten is heel normaal. Echter de coronapandemie heeft de ggz laten zien dat het verstandig is om ook digitale alternatieven te onderzoeken. De laatste jaren hebben niet alleen aangetoond dat de overgang naar digitale technieken op afstand een uitdaging is, het heeft ook aangetoond dat verbeterde manieren van bijvoorbeeld digitale coaching op afstand wenselijk zijn; ook buiten de pandemie. Op afstand en toch dichtbij, waarbij zowel de cliënt wordt ondersteund in zijn behandelproces als de behandelaar in het volgen van dit proces.

EPA-patiënten hebben een casemanager, met wie ze een persoonlijk behandelplan opstellen. Een dergelijk plan stelt behandel- en hersteldoelen vast. Binnen de EPA-setting hebben de meeste doelen betrekking op zelfmanagement. De casemanager speelt echter een belangrijke rol bij motiveren en werken aan deze doelen. Samen met de TU Eindhoven werken we aan een applicatie om cliënten meer eigen regie te geven in het proces richting het bereiken van hun doelen. Tevens willen we dit proces zoveel mogelijk personaliseren. Iedere cliënt volgt zijn eigen route en de applicatie helpt bij het vinden van de meest passende route in bijvoorbeeld snelheid en grootte van de stappen. Met ons onderzoek beogen we EPA-patiënten te ondersteunen om meer regie te hebben. De app is ondersteunend aan de cliënt en zijn proces waarbij de behandelaren op afstand dichtbij blijven.

Bekijk het filmpje hiernaast.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer