GGz Centraal werkt nauw samen met Thomas More University (België) en The Centre for Digital Psychiatry in the Region of Southern Denmark (Denemarken). In deze samenwerking kijken we naar hoe apps ten behoeve van het bevorderen van de mentale gezondheid, die ontwikkeld zijn in het ene land, omgezet kunnen worden voor andere landen.

Door Interreg Nort Sea is een subsidie aan ons toegekend om Europese richtlijnen te beschrijven. Hierin staat beschreven wat instellingen moeten doen om de apps te kunnen delen binnen Europa.

Wat is er al gebeurd?

De afgelopen maanden hebben de genoemde samenwerkende organisaties veel gedeeld. Denk dan aan:

  • het uitwisselen van ervaringen en het samen opstellen van richtlijnen om digitale tools voor mentale gezondheid te introduceren in een ander Europees land (met bv. aandacht voor culturele aspecten)
  • het voeren van verkennende gesprekken met de verschillende doelgroepen of er interesse is in de apps SAM (stress autism mate) in Denemarken en SAFE (een app met tools om zelfbeschadiging te voorkomen) in Nederland

Hoe verder?

In maart 2025 delen we graag de richtlijnen en de bevindingen van de samenwerking.
Wil je ons in de tussentijd volgen? Kijk dan op interregnorthsea.eu/super.