Op initiatief van de Amersfoortse stichting Open Oog komt het beeld ‘Stille Strijd’ van kunstenaar Saskia Stolz naar het Eemplein in Amersfoort. Het is daar te zien van 12 t/m 26 februari 2024. Het beeld van een in elkaar gedoken jongen (2,5 meter hoog) staat symbool voor de innerlijke strijd die veel depressieve jongeren voeren. Het ‘reist’ door Nederland en België.

Steeds meer jongeren kampen met psychische problemen als gevolg van stress (prestatiedruk op school, sociale druk, zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen en hun toekomst) en eenzaamheid. Vaak weten ze niet waar ze terecht kunnen met hun vragen en problemen of durven ze er niet over te praten. Regelmatig mondt dit uit in mentale klachten als depressie en angst. In het ergste geval zien ze het niet meer zitten en gaan over tot zelfdoding. Dat is ondertussen doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren tot 30 jaar.

Wat is het doel van het reizende beeld?

Het beeld De Stille Strijd vraagt aandacht voor deze problematiek. Daarnaast is het beeld bedoeld om jongeren en hun naasten/omgeving ertoe aan te zetten meer openheid te creëren om met iemand over hun problemen te praten. De samenwerkende organisaties hebben daarom een heel programma gemaakt om hen te informeren over de mogelijkheden die er zijn voor hulp en ondersteuning. Voor zowel de jongeren als voor hun omgeving. Tot slot wil het beeld ook naasten van jongeren met ernstige psychische problemen en nabestaanden van jongeren die suïcide gepleegd hebben een hart onder de riem steken.

Activiteiten

Op maandag 12 februari vindt op het Eemplein de officiële aftrap van de activiteiten rondom het beeld plaats. GGz Centraal verzorgt verder nog in samenwerking met de gemeente Amersfoort, IndeBuurt033, MIND en de Algemene Boekhandel een tweetal activiteiten rondom de plaatsing van het evenement. Eén op 14 februari en één op 21 februari.

Hou deze website in de gaten voor alle activiteiten!