Wat heeft ‘niet elke dag hetzelfde eten’ te maken met TOPGGz? We vroegen Arjan Theil waarom de raad van bestuur gekozen heeft voor het aanvragen van een TOPGGz-keurmerk voor HYPE – Helping Young People Early – en ons centrum voor psychotherapie.

“GGz Centraal is al jaren sterk in ontwikkeling op een aantal thema’s. Denk hierbij aan leefstijl, ouderenpsychiatrie en psychotherapie voor complexe problematiek. Op landelijk niveau heeft GGz Centraal een inhoudelijke voortrekkersrol op deze thema’s. Dat hebben we overigens als raad van bestuur niet van bovenaf opgelegd. Dit zijn thema’s waar al jaren zeer kundige medewerkers hard aan trekken. En dat heeft ook weer een aantrekkingskracht op nieuwe geïnspireerde talentvolle collega’s. Als raad van bestuur willen we ervoor zorgen dat we die voortrekkersrol blijven houden. Dat kun je op verschillende manieren doen. Het TOPGGz-keurmerk is een goede manier om de lat hoog te leggen en de lat hoog te houden. Het keurmerk geeft aan dat je aan een aantal kwaliteitseisen voldoet. Ook maak je hiermee aan de buitenwereld duidelijk dat je een voortrekkersrol vervult op bepaalde thema’s. Je wordt erkend en herkend en laat zien waar je voor gaat.”

Het Expertisecentrum HYPE én het centrum voor psychotherapie (CVP) zijn hard bezig om het TOPGGz-keurmerk te verwerven. Waarom HYPE en het CVP?
“Bij Hype en het CVP zitten collega’s die de kar willen trekken. Zij hebben bewezen en aangetoond dat ze op het niveau van patiëntenzorg en het niveau van wetenschap langdurig op een zeer hoog niveau kunnen werken. Daar moet je meer dan gebruikelijke energie in willen stoppen. Dat is allemaal aanwezig. Beide afdelingen hebben de afgelopen jaren ook nieuwe behandelvormen ontwikkeld en onderzocht. Inhoudelijk kan ik daar zeer achter staan. Het zijn ontwikkelingen die naar mijn idee goed zijn voor de patiëntenzorg.”

Hebben andere onderdelen van GGz Centraal ook profijt van het TOPGGz-keurmerk?
“TOPGGz-afdelingen leveren zorg volgens de laatste regelen der kunst. Volgens nauwgezette protocollen en op maat. Dus daar zitten mensen die dat heel goed kunnen. Er zijn mensen die daar wat minder goed in zijn. Zoals ik zelf; ik ben niet zo’n groot wetenschapper. Het is fijn als er collega’s zijn die dat goed in de vingers hebben. Je moet elkaar inspireren. Als je moeite hebt om een bepaalde standaard vast te houden, om regelmatig metingen te doen, vragen hebt over hoe je dat organiseert, dan kun je bij hen terecht. En als GGz Centraal kunnen we met TOPGGz-afdelingen een extra dimensie bieden aan opleidelingen. Zij kunnen daarmee proeven van de patiëntenzorg en het onderzoek dat we doen.

GGz Centraal is een instelling die op vele fronten breed moet werken. Alles is even waardevol. Door die verschillende kanten te hebben, ben je als bedrijf sterk. Je inspireert elkaar, je kunt sneller wisselen, bent flexibeler en dat maakt het werk denk ik ook veel leuker. Het is net als met eten, je moet niet elke dag hetzelfde eten.”