TOPGGz heeft op 24 juni 2024 het kwaliteitskeurmerk toegekend aan het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie (voorheen het Centrum voor Psychotherapie) onderdeel van GGz Centraal. Met dit keurmerk wil het expertisecentrum graag de deskundigheid over transdiagnostische psychotherapie verder vergroten en beschikbaar stellen voor de geestelijke gezondheidszorg.

Albert van Esterik, voorzitter raad van bestuur: “We zijn enorm trots op deze mooie erkenning! Het is inmiddels onze tweede TOPGGz-afdeling! Wat een enorme prestatie heeft dit team geleverd, onder de zeer bezielende leiding van Marionne Bartels en Rosita Vos.”

Visie en perspectief bieden

Het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie biedt perspectief aan mensen die vastgelopen zijn in hun leven en in eerdere behandelingen. Met behulp van hoogspecialistische intensieve psychotherapeutische behandeling laten wij mensen met complexe problematiek weer deelnemen aan de maatschappij: zelfstandig, verbonden, met voldoende veerkracht voor een betekenisvol leven. Daarbij kijken we naar de mens als geheel.

Specialisten in angst- en dwangstoornissen, vroegkinderlijk trauma en complexe persoonlijkheidsstoornissen werken nauw samen in één psychotherapeutisch behandelcentrum. Door onze krachten te bundelen bieden we zorg aan deze doelgroep waarbij de zorgvraag zich niet voegt naar de DSM-classificaties en/of die elders niet terecht kunnen. Het behandelaanbod is geïntegreerd vormgegeven met aandacht voor zowel stoornisspecifieke- als transdiagnostische factoren.

Voortrekkersrol

Het Expertisecentrum voor Transdiagnostische Psychotherapie zet zich in om een voortrekkersrol op zich te nemen in het verder vormgeven en ontwikkelen van hoogspecialistische intensieve psychotherapeutische behandeling. We werken toe naar een behandelaanbod waarin de complexe zorgvraag centraal staat en niet de diagnose. We bieden hoop en zicht op herstel voor patiënten die in de reguliere zorg onvoldoende verbeteren. We denken graag mee met collega’s in den lande door consultatie en second opinions.

Innovatie, onderzoek en opleiden

We blijven innoveren op het gebied van transdiagnostische behandeling en koppelen daar ook onze wetenschappelijk onderzoeken aan. Onderzoek naar transdiagnostische factoren om inzicht te krijgen in de werkende factoren binnen de behandeling. We leiden nieuwe collega’s op en delen onze (ervarings)kennis en uitdagingen zowel intern als extern. Zo creëren we een lerende omgeving waar samen leren centraal staat met collega’s van binnen en buiten, samenwerkingspartners en patiënten.

Marionne Bartels en Rosita Vos: “We zijn er trots op om samen met een bevlogen team van behandelaren, onderzoekers én onze patiënten deze erkenning te krijgen. Met het TOPGGz-keurmerk voelen wij ons gesteund om in de toekomst transdiagnostische psychotherapie nog beter op de kaart te zetten. We bedanken alle cliënten en hun naasten voor hun vertrouwen. Daarnaast bedanken we alle interne en externe collega’s voor hun betrokkenheid bij ons mooie programma.”