Tamara van Ark is vanaf 1 september 2022 de nieuwe voorzitter van onze raad van toezicht. Zij volgt Sjoerd Vegter op omdat zijn zittingstermijn is verstreken.

Bekend met ggz vraagstukken
‘In mijn werk heeft de ggz en de ggz-problematiek altijd een rol gespeeld. Soms in het centrum, soms aan de zijlijn. Dat was al zo bij de sociale dienst in Rotterdam waar ik twintig jaar geleden werkte. En als wethouder in Nieuwerkerk aan den IJssel had ik de portefeuille zorg en welzijn. Als Tweede Kamerlid was ik betrokken bij de behandeling van ggz-wetgeving. En op de ministeries waar ik bewindspersoon was draaide het om mensen met vraagstukken op het gebied van de bijstand, de WMO, schuldenproblematiek en gezondheidszorg.’

Kwetsbaarheid is een teken van kracht
‘De rode draad: een probleem komt nooit alleen. En als je het niet alleen kunt – en wie kan het altijd alleen? – dan kun je in ons land tijdelijk of permanent hulp en zorg krijgen. Dankzij zoveel mensen die zich daar met hart en ziel voor inzetten. Die soms een tijdje, soms heel lang, meelopen met mensen met lichte of hele complexe problematiek. Het is pijnlijk dat het nog steeds een taboe is als je ggz-zorg nodig hebt (gehad). Kwetsbaarheid is voor mij juist een teken van kracht.’

Geen roze bril
‘Het is bijzonder en inspirerend om nu aan de slag te gaan in het hart van de ggz. Ook in mijn eigen nabije omgeving heb ik gezien hoe het verschil gemaakt kan worden door het werk dat jullie doen. En wat er gebeurt in de levens van mensen als het (nog) níet lukt. Je kunt me optimistisch noemen maar een roze bril heb ik niet. Problemen en uitdagingen zijn er genoeg. Kijk maar naar de druk op de mensen die werken in de zorg, de schaarste aan nieuwe mensen, de toenemende complexe problemen van cliënten, de discussies over de toekomst van de zorg… Maar mijn ervaring is wel dat als mensen samen de schouders eronder zetten, een oplossing altijd mogelijk is. Binnen je afdeling, binnen de organisatie, in de sector en met de partners eromheen. En dat is het uitnodigende visitekaartje van GGz Centraal.’