Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg hebben 18 organisaties uit de regio Eemland een samenwerkingsconvenant getekend en daarmee de krachten gebundeld. In het convenant verklaren ze zich met elkaar bereid om de best mogelijke zorg aan mensen in hun laatste levensfase te bieden en daarvoor al het nodige in samenwerking met elkaar te organiseren en ontwikkelen. Het convenant is op 24 augustus in de kapel van GGz Centraal locatie Zon & Schild door de directies van de organisaties ondertekend.

Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is gericht op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven en sterven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Ze kijkt naar problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden, voor patiënten en hun naasten. Palliatieve zorg is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid. Denk aan kanker, COPD, hartfalen, nierfalen, dementie, ALS, MS en andere neurologische aandoeningen. De palliatieve fase verschilt per persoon en per aandoening en kan weken tot jaren duren.

Netwerk Palliatieve Zorg Eemland
Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband in de regio Eemland. Hieronder vallen de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en een deel van Barneveld en Nijkerk. Het netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Door samen te werken, willen de aangesloten zorgaanbieders de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio verbeteren. De organisaties die zijn aangesloten zijn Amerpoort, Beweging 3.0, De Haven, De Luwte, GGz Centraal, Het Bezinningshuis, Hospice Dôme, Hospice Nijkerk e.o., Huisartsen Eemland, De Koperhorst, Meander Medisch Centrum, Proxima VPTZ, Sherpa, Silverein, St. Pieters en Bloklands Gasthuis, Thuiszorg DeGezusters, Toon Hermans Huis Amersfoort en Zorgorganisatie Norschoten.