GGz Centraal heeft – net als iedere andere aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Zorgverzekeringswet – een kwaliteitsstatuut.

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat u een weloverwogen keuze kunt maken voor een bepaalde zorgaanbieder en dat u kunt participeren in de besluitvorming rond uw behandeling.

Wat staat er in het kwaliteitsstatuut?

U kunt hier ons kwaliteitsstatuut downloaden.

Professioneel statuut

Ons kwaliteitsstatuut hangt samen met ons professioneel statuut.
Dat kunt u hier vinden.