Per 1 januari 2017 heeft GGz Centraal – net als iedere andere aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in de Zorgverzekeringswet – een kwaliteitsstatuut.

Een kwaliteitsstatuut draagt ertoe bij dat u een weloverwogen keuze kunt maken voor een bepaalde zorgaanbieder en dat u kunt participeren in de besluitvorming rond uw behandeling.

Wat staat er in het kwaliteitsstatuut?