Waar moeten zorgverleners aan voldoen om bevoegd en bekwaam te zijn én te blijven? Dat staat beschreven in ons professioneel statuut.

In het professioneel statuut staat beschreven hoe wij onze zorg organiseren. Met aandacht voor ‘the patients journey’ en voor de kwaliteit en toetsbaarheid van de zorg.

Wij verwachten van behandelaren dat zij hun deskundigheid en bekwaamheid op peil houden en zo nodig uitbreiden. Daarom stellen wij hen in de gelegenheid om bij- en nascholing te volgen. En om regelmatig met elkaar over vakinhoudelijke ontwikkelingen te overleggen.

> professioneel statuut van GGz Centraal