In het weekend van 16 tm 18 september 2022 vindt de jaarlijkse Social Run plaats. Een non-stop estafette loop van 555 km waar teams aan meedoen die bestaan uit 25-30 personen die ook allemaal het verhaal en de missie van de Social Run delen (zie achtergrond).

Ook GGz Centraal is er dit jaar weer bij. Met een gezamenlijk team van GGz Centraal, het sociaal domein Gooi en Vechtstreek en Kwintes. De start is op vrijdag 16 september om 10.30 uur vanaf vliegbasis Soesterberg. Het team van GGz Centraal-Kwintes maakt vlak na de start een kleine afbuiging over het terrein van Zon & Schild. Dat ligt namelijk aan de route. Rond 10.45 uur komt ons team via de ingang bij Hebron het terrein op om vervolgens via de hoofdingang het terrein weer te verlaten en de rest van de lange tocht te volbrengen.

Aanmoedigen?

Wat zou het leuk zijn als deze groep vrijdag rond 10.45 uur op ons terrein aangemoedigd wordt door cliënten en collega’s! Tenslotte is het allemaal voor het goede doel: het tegengaan van stigma. Over het onderwerp ‘stigma’ vragen wij overigens op maandag 19 september de hele dag aandacht met een gevarieerd programma op de landelijke anti-stigmadag.

Achtergrond Social Run

Met de ‘run’ vraagt de stichting Social Run aandacht voor het thema ‘stigma’ rond mensen met een psychische kwetsbaarheid. Psychische kwetsbaarheid is universeel en het daarmee gepaard gaande stigma komt helaas voor in alle culturen. De noodzaak voor openheid over psychische kwetsbaarheid, sociale acceptatie en het bevorderen van inclusie kent daarom geen grenzen. Het doel van de Social Run is dan ook mensen met een psychische kwetsbaarheid veel meer gezien en erkend te laten zijn om hun talenten. Om op die manier een steentje bij te dragen aan een maatschappij waar kwetsbaarheden er ‘gewoon’ mogen zijn.

De Social Run route is 555 km en wordt afgelegd door een team van (minimaal) 8 lopers. De 8 lopers worden in twee sub-teams gesplitst. Een sub-team legt een etappe af van ca 50 km met 4 lopers (in estafette), waarna een etappe rust volgt. Een loper rent 2 km en wordt dan afgewisseld door een volgende loper. De lopers worden begeleidt door 2 fietsers. Een voorop die de route bepaalt, één ernaast voor support/gezelschap/gezelligheid. Een busje rijdt elke 2 km vooruit met de overige 3 lopers naar de wisselplekken.

foto’s van een vorige Social Run

Een sub-team is ongeveer 4,5 uur bezig met 50 km. Na ca 50 km is er een sub-teamwissel. Sub-team 2 gaat lopen (zie boven) subteam1 heeft ca 4,5 uur rust om te eten, masseren slapen. Om de 50-100 km verzorgt het ‘home base’ team een basiskamp waar gegeten en geslapen kan worden.

Last but not least

Wij wensen ons team GGz Centraal-Kwintes een mooie Social Run toe!