In juni heeft het zonnetje extra geschenen voor onze twee hoogleraren. De Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP) heeft Piet Verhagen benoemd tot Lid van Verdienste. Peter van Harten heeft de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. 

“Wij zijn als GGz Centraal ontzettend trots op collega’s zoals Piet en Peter”, licht de raad van bestuur toe. “Opleiden, onderzoeken en innoveren is voor GGz Centraal een kernactiviteit waar wij gewoon heel goed in zijn, mede dankzij deze hooggeleerde collega’s. Wij inspireren er elkaar mee en kunnen hierdoor een lerende organisatie zijn. Deze twee psychiaters verbinden praktijk met wetenschap en omgekeerd verbinden zij de wetenschap met de praktijk. Uniek en zeer belangrijk!”

Piet Verhagen

Prof. dr. Piet Verhagen is bijzonder hoogleraar aan de faculteit theologie en religiewetenschappen van de KU Leuven, België. Bij GGz Centraal kennen wij Piet ook als psychiater in de regio Veluwe & Veluwe Vallei die over de jaren enorm veel poliklinische werk heeft gedaan. Piet is meer dan 30 jaar lid van de NVGP en sinds 2000 redacteur van het tijdschrift Groepen, tijdschrift voor Groepsdynamica & Groepspsychotherapie. “Vanuit de rol als redactielid heeft hij bijgedragen aan het verbreden en verdiepen van kennis over groepspsychotherapie in Nederland en Vlaanderen”, aldus de vereniging. Zij vervolgt: “Tevens heeft Piet zelf veel gepubliceerd over (groeps)psychotherapie en met speciale aandacht voor psychiatrie en spiritualiteit. Recent heeft hij samen met Arnout ter Haar de redactie gevormd van het nieuwe Leerboek Groepspsychotherapie en heeft hij de bijhorende podcastreeks over groepstherapie gemaakt.” Deze prachtige woorden klonken tijdens de Algemene Leden Vergadering waar men Piet heeft benoemd tot Lid van Verdienste.

Piet is zeer verheugd met de benoeming. In een reactie maakt hij graag van de gelegenheid gebruik ons te laten weten dat er de mogelijkheid is voor AIOS’n en supervisoren om zich op te geven voor de inservice opleiding voor groepsdynamica. Een unieke kans die GGz Centraal biedt om op hoog niveau  nieuwe kennis en vaardigheden op te doen voor het werken met groepen.

Peter van Harten

Prof. dr. Peter van Harten is bijzonder hoogleraar psychiatrie aan de universiteit van Maastricht. Bij GGz Centraal heeft hij in Amersfoort naast wetenschapper ook als psychiater op het gebied van bewegingsstoornissen gewerkt. De burgemeester uit zijn woonplaats heeft hem, op zijn afscheidssymposium, een lintje overhandigd. Een korte greep uit de toelichting van de burgemeester: “Hij heeft de onderscheiding gekregen voor zijn bijzondere verdiensten als psychiater, hoogleraar psychiatrie en hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek bij GGz Centraal. Peter van Harten heeft zich op veel verschillende manieren ingezet om kennis over te dragen en kennis toegankelijk te maken voor wie het nodig heeft”. De Koninklijke Onderscheiding die Peter van Harten op zijn afscheidssymposium heeft ontvangen, is een bekroning op zijn loopbaan en veelzijdige maatschappelijke betrokkenheid.

Peter heeft een mooi afscheidssymposium gehad. Uiteraard was hij zichtbaar blij verrast met de koninklijke onderscheiding. Peter heeft weliswaar vanwege zijn pensioen afscheid genomen als manager wetenschap en bouwt hij zijn poliklinische activiteiten af. Maar, hij blijft bij GGz Centraal en als hoogleraar in Maastricht actief. De nadruk van zijn werk zal liggen in het superviseren en stimuleren van wetenschappelijke trajecten en hij zal advies blijven geven bij vragen over ingewikkelde bewegingsstoornissen.